Senior Databasebeheerder, Arnhem

Omschrijving:
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Senior Databasebeheerder.

Omschrijving opdracht:
De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. Het team Rapportage- en Applicatieservices (RAS) is één van de teams binnen de afdeling en levert diensten op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling van applicaties en databases. RAS is georganiseerd in een aantal clusters met specifieke verantwoordelijkheden. Het cluster databasebeheer bestaat uit 2 beheerders en gezamenlijk zorgen ze voor de uitvoering van zowel het functionele - als het technische databasebeheer van alle provinciale databases (Oracle/SQL server/Postgres/MySQL). Tevens is het technisch beheer van Oracle E-Business Suite en Oracle Forms bij dit cluster belegd. Voor deze functie zoeken wij een databasebeheerder die zelfstandig de databases omgevingen kan beheren. Het betreft zowel OLTP als DataWareHouse omgevingen. Voor al deze omgevingen moeten tevens “health checks” worden uitgevoerd en de hieruit resulterende bevindingen moeten worden opgepakt. Tevens wordt verwacht dat de databasebeheerder applicatie consistente back-ups kan uitvoeren met behulp van CommVault. Daarnaast wordt er input verwacht met betrekking tot het verbeteren en verder professionaliseren van de SQL-server en PostgreSQL beheer omgeving.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De taken en verantwoordelijkheden van een senior databasebeheerder bestaan met name uit:
- Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen.
- Afstemmen met functioneel-, applicatiebeheer, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA).
- Zorgen voor de onderlinge afstemming tussen applicatiebeheer, technisch beheer, databasebeheer, architectuur en externe partijen.
- Leveren van een bijdrage aan architectuurrichtlijnen, het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer.
- Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen (eventueel m.b.v. Powershell).
- Maken en beoordelen van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van.
- Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen met betrekking tot databases (SQL).
- Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten.
- Monitoren van de prestaties van applicaties en/of databases, bij voorkeur d.m.v. Check-MK.
- Opstellen en onderhouden technische en beheerdocumentatie.
- Opstellen maandrapportages.

Let op:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden in de weken van maandag 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 september 2019 tot en met 29 februari 2020 voor 40 uur per week.
2. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als databasebeheerder (opgedaan in de periode 2011-2019).
4. Je hebt aantoonbaar 5 jaar ervaring met het beheer van MSSQL Server (2008 en hoger).
5. Je hebt aantoonbaar 5 jaar ervaring met beheer van VMWare Vsphere.
6. Je hebt aantoonbaar ervaring met CommVault backup software.
7. Je hebt aantoonbaar ervaring met de programmeertaal PL/SQL.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met SQL Server, Oracle, PostgreSQL en Powershell scripting, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
2. Je bent in het bezit van MCDBA- en/of MCTS-certificaten of vergelijkbare Microsoft SQLServer certificering (MCSE), aan te tonen met het opleiding/cursusinstituut en het jaar waarin het certificaat is behaald.
3. Je hebt aantoonbaar ervaring met Operating Systemen MS Windows 2012 server en hoger, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties:
- Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
- Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
- Coöperatief gedrag: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
- Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Arnhem
Startdatum: 01-09-2019
Duur: 29-02-2020
Optie op verlenging: 3x 6 maanden
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Databasebeheerder, Senior, Database, beheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Arnhem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2019
referentie:
ITC-ICI02844
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
10-07-2019 09:11:06