ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Data Engineer (HO).

Omschrijving opdrachtgever:
Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen.

Omschrijving opdracht:
Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma DataPunt Senior Data Engineer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Je zal onderdeel uitmaken van één van onze Data Squad. Een Data Squad is een team dat integraal verantwoordelijk is voor het realiseren van een deel van het dataplan. Het is een multidisciplinair team waarin naast OIS, ook IVE, BI én de directies meedraaien, zodat alle functionele specificaties waaraan de data moeten voldoen in samenhang met elkaar kunnen worden opgeleverd. Het dataplan wordt ingedeeld volgens de GEMMA bedrijfsarchitectuur. Daarin wordt de gemeente ingedeeld in de volgende zes, inhoudelijk coherente delen: Bestuur, Sociaal, Ruimtelijk, Openbare orde & veiligheid, Publieksdiensten en Ondersteuning. Een Data Squad is een team dat generieke dataproducten ontwikkelt, met een inhoudelijk specialisme dat overeenkomt met de delen van het dataplan. Dit inhoudelijk specialisme zorgt ervoor dat er expertise ontstaat over wat de data nu precies beschrijft en welke consequenties daaruit kunnen worden getrokken en wie daar om welke reden behoefte aan heeft.

Een Data Squad voert de volgende activiteiten uit:
- User stories vastleggen in de backlog en daaruit functionele specificaties afleiden t.b.v software t.b.v. bruikbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van de data.
- Het managen en prioriteren van de backlog, in samenspraak met de stakeholders.
- Een stabiele koppeling (laten) realiseren tussen de databron en datapunt.
- Het beoordelen van de datakwaliteit en het adviseren over hoe de datakwaliteit verbeterd kan worden. Het beoordelen van de datakwaliteit vindt onder meer plaats door de data inhoudelijk te toetsen aan de in het stelsel van basis- en kernregistraties opgenomen gegevens.
- Classificering van de data, het uitvoeren van een privacy- en -vertrouwelijkheidstoets, en op basis daarvan het bepalen van de gewenste mate van toegankelijkheid.
- Het technisch modelleren en transformeren, onder meer in relatie tot de basis- en kernregistraties en nationale en sectorale standaarden, van de brondata en het opslaan van de data in een open formaat. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat nieuwe databronnen, door deze te matchen aan de hand van sleutels, aansluiting houden met basisgegevens, hetgeen de samenhang in en tussen de data versterkt.
- De beschikbare informatiemodellen en semantische beschrijvingen van de objecten en begrippen vastleggen in de catalogus van het Dataportaal.
- Maken en publiceren van API's en webservices op het Dataportaal, die voldoen aan de functionele eisen, de voorwaarden voor datadeling en de gewenste mate van toegankelijkheid (open, tenzij, authenticatie/autorisatie).
- Het functioneel en technisch testen van het koppelvlak, de toegankelijkheid en de semantiek.
- Het beheren van de koppeling met de bron, de classificering, de catalogus en het koppelvlak

Alle Data Squads maken onderdeel uit van het Programma DataPunt. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen.

Jouw werkzaamheden:
Als Senior Data Engineer bij een van de Data Squads speel je in op de behoefte aan expertise op het gebied van data modellering, data engineering en datawarehousing.

Wat bieden we je?
Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens;
De mogelijkheid om met grote hoeveelheden data te werken in complexe omgevingen;
Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde en/of Informatica
3. Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma in de richting van Technische Bedrijfskunde en/of Informatica
4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare, recente ervaring als datawarehouse / ETL engineer, opgedaan in een grotere, complexe organisatie waarin minimaal 3 jaar volgens Agile/Scrum methode werd gewerkt.
5. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met het bouwen van data pipelines,( bijvoorbeeld met ETL), en heeft praktische ervaring met het beheren en verder ontwikkelen van dataecosystemen, opgedaan in een complexe omgeving.
6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan op het gebied van data manipulation en -transformatie, en het opzetten van zowel SQL- als noSQL-databases, in een grotere, complexe organisatie waarin volgens Agile/Scrum methode werd gewerkt.
7. Je hebt ervaring met meerdere BI/ETLS tools, zoals bijv. Microsoft, Informatica en Python, én heeft ervaring met tenminste 3 DB(MS)-en zoals bijv. Microsoft, Oracle en PostgreSQL.
8. Je hebt zowel ervaring opgedaan in commerciële organisaties als overheidsinstanties.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met Ansible en/of Openstack.
2. Je hebt affiniteit met geavanceerde analyses, gegevenswetenschap.
3. Je hebt affiniteit met DevOps.

Competenties:
- Teamplayer
- Resultaatgericht
- Nieuwsgierig
- Analytisch

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: senior, data, engineer, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO03403
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-09-2019 21:21:47