ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Contract Manager GGI-Veilig Minicompetities.

Omschrijving opdracht:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein.
- Verbeteren van de dienstverlening.
- Een efficiënte en wendbare organisatie.
- Anticiperen op de toekomst.

Basisteam “Inkoop, Beheer en Infrastructuur”:
Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen. Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Omschrijving opdracht:
Binnen basisteam Inkoop, Beheer & Infrastructuur wordt uitvoering gegeven aan diverse gemeentelijke dienstverlening waaronder GGI-Veilig (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur - Veilig). Voor het beheren van deze landelijke diensten is een service organisatie ‘Servicecentrum gemeenten’ (SCG) gerealiseerd. Het in beheer te nemen GGI-Veilig is onderverdeeld in 3 percelen; SIEM/SOC (perceel 1), IT Producten (perceel 2) en Expertise (perceel 3). Voor de percelen 2 en 3 wordt gezocht naar een Contract Manager.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Opstellen, controleren en uitvoeren van minicompetities.
- Begeleiden proces minicompetities met nadruk op het beoordelen van de aanvraag binnen de kaders van de raamovereenkomst.
- Verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en het verwerken van aanpassingen van afgesloten contracten.
- Verantwoordelijk voor de contractvorming tussen VNG en deelnemers die nog moeten toetreden tot perceel 2 en 3.
- Beoordelen van de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering a.d.h.v. periodieke rapportages en/of klanttevredenheid-onderzoeken.
- Bijdragen leveren aan de werkprocedures, -instructies en standaard werkdocumenten/formats.
- Verrichten van zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

Resultaat van de opdracht:
GGI-veilig wordt binnen SCG als dienst beschouwd. Als Contract Manager Minicompetities ben je verantwoordelijk voor het minicompetitie-proces. De Contract Manager is verantwoordelijk voor het managen en beheren van de contracten voor GGI-Veilig t.b.v. deelnemende gemeenten en organisaties. Op te leveren resultaten zoals beschreven in de opgestelde business case:
- Contractbeheer en contractmanagement.
- Aansturing van de contractmanagementproducten.

Plaats tewerkstelling:
VNG heeft als vestigingsplaats Den Haag. De werkzaamheden vinden verspreid over Nederland plaats.

Bijzonderheden:
We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Reiskosten zijn ook voor eigen rekening.

Geplande datum gesprekken:
Eerste gesprek 14 januari 2020, tussen 09.00 – 12.00 uur. Eventueel tweede gesprek 16 januari 2020, tussen 09.00 – 10.00 uur

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding.
2. Je hebt een HBO werk -en denkniveau.
3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met inkoop- en/of contractmanagement binnen het gemeentelijke domein.
4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring van de uitvoering van omvangrijke (Europese) aanbestedingen binnen het gemeentelijke domein.
5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de Aanbestedingswet -en contractrecht.
6. Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen (Dit geldt voor: KPN, Protinus, Telindus, BDO, Ordina, IT-Staffing, Capgemini), hun onderaannemers of deelnemers.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van minicompetities.
2. Je hebt tussen 3 en 4 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van aanbestedingen binnen het gemeentelijk domein.
3. Je hebt ervaring met aansturen van externe ICT-leveranciers.
4. Je hebt ervaring met de informatie beveiligings- en consultancy markt.
5. Je hebt kennis van de informatie beveiligings- en consultancy markt.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met het invulling geven aan leveranciers- en marktevaluatie.

Competenties:
- Proactief
- Accuraat
- Kwaliteitsbewust
- Flexibel
- Klantgericht
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Samenwerkingsgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 20-01-2019
Duur: 31-03-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 03-01-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 14-12-2020, tussen 09.00 – 12.00 uur en 16-12-2020 tussen 09.00 – 10.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Contract Manager GGI-Veilig Minicompetities, Senior, Contract, Manager, GGI-Veilig, MinicompetitiesOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
20-01-2019
referentie:
ITC-ICI04162
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
02-12-2019 14:35:21