ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior communicatieadviseur Programma Verhogen Vaccinatiegraad GGD.

Omschrijving opdrachtgever:
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Omschrijving functie:
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam zoekt voor 20 uur per week een senior communicatieadviseur voor het programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-18 jaar. Uit oogpunt van preventie tegen- en groepsbescherming voor infectieziekten is het belangrijk een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. De vaccinatiegraden RVP zijn in Amsterdam lager dan het Landelijk gemiddelde.
Bestuurlijk is de druk groot om deze relatief lage vaccinatiegraden zo snel mogelijk te verhogen naar acceptabele waarden, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de WHO.
GGD Amsterdam werkt momenteel aan een overkoepelende en complementaire aanpak met als doel de vaccinatiegraden van het RVP van Amsterdam te verhogen.
GGD Amsterdam wil de huidige vaccinatiegraden onder meer verhogen d.m.v.:
- Het identificeren van doelgroepen met lage vaccinatiegraden.
- Het vaststellen van barrières en drivers voor vaccinatie.
- Inzichten vanuit punten 1 en 2 gebruiken interventies te ontwerpen en te realiseren t.b.v. een hogere vaccinatiegraad.
Het raamwerk "Tailoring Immunization Programmes" (TIP) van de WHO is één van de pijlers van de aanpak van het programma VVA. Deze methodiek wordt gebruikt voor zowel de ontwikkeling als implementatie voor de benodigde interventies op maat. Bijzonder aan dit raamwerk is dat het daarbij focust op zowel cliënt als zorgverlener.

Omschrijving werkzaamheden:
- Communicatiestrategie opstellen op basis van de ambities en doelstellingen van het programma VVA met het TIP-raamwerk als uitgangspunt met daarin de aanpak voor het bevorderen van communicatie tussen, en met relevante stakeholders; burgers (specifieke doelgroepen), hulpverleners/professionals en overige belanghebbenden;
- Nader onderzoek doen en het (mede) verzamelen/ophalen van kennis binnen het vakgebied Communicatie over wat wel/niet werkt rond het thema vaccineren.;
- Deze communicatiestrategie uitwerken naar concrete Communicatie acties en interventies en daar de coördinatie op voeren;
- Het leveren van een bijdrage aan lopende communicatielijnen die als doel hebben om de Amsterdamse vaccinatiegraad te verhogen waarvan praktijkervaringen (do's and dont's ) en data gebruikt kunnen worden om de (communicatie)strategie aan te scherpen.
- Een proactieve deelname aan het kernteam van het programma VVA.
- De senior communicatieadviseur krijgt functionele aansturing van de programmamanager en hiërarchisch aansturing van de teamleider van het communicatiebureau GGD. Hij/zij rapporteert vanuit de kerngroep richting de stuurgroep van het programma VVA.
- Je bent in staat om op strategisch niveau te werken en een vertaling te maken van de programmadoelen naar communicatiedoelen en indien nodig hieraan operationeel uitvoering te geven
- Je hebt een vlotte scherpe pen met oog voor de diversiteit aan doelgroepen binnen Amsterdam
- Je bent in staat jouw professionaliteit te combineren met de inzichten uit de praktijk, wetenschappelijk onderzoek en die van professionals
- Je hebt geen 9-tot-5- mentaliteit, maar je bent bereid en vindt het leuk om als dat nodig is op andere momenten in actie te komen

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior communicatieadviseur in een grote, complexe overheidsorganisatie.
5. Je hebt aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie naar diverse (ook moeilijk bereikbare en kwetsbare) doelgroepen.
6. Je bent in bezit van een HBO diploma.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van het Sociaal Domein, Publieke gezondheidszorg en/of Jeugdgezondheidszorg.
2. Je hebt ervaring met het werken vanuit een programmatische aanpak.
3. Je hebt ervaring met veranderprocessen en organisatieontwikkeling.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 10-2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: in overleg

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Communicatieadviseur, overheid, sociaal domein, zorgOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO06459
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
17-09-2020 08:15:33