Senior Beheerder (Netwerken), Maasland

Omschrijving:
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder (Netwerken).

Omschrijving opdracht:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen GIT & Infra sectie Beveiliging. ‘ Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag waardoor een hoogwaardige IT-beveiliging cruciaal is. Wij zorgen ervoor dat onze collega’s op kantoor en in het veld altijd en overal op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. We voeren de lifecycle van identiteitsgegevens uit, beheren gebruikers- en beheerautorisaties binnen het generieke domein, beheren en distribueren cryptoapparatuur, cryptopublicaties en -sleutels en beheren de defensiepas-infrastructuur inclusief certificaatbeheer. Ook zijn we medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren we security componenten en oplossingen binnen het generieke domein om een veilige IT te borgen.

Omschrijving werkzaamheden:
1. Beheert de ICT middelen, door:
- Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem.
- Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten.
- Het zo nodig inwinnen van nadere informatie.
- Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
- Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen.
- Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan.
- Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering.
- Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en le).
- Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
- Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
2. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
- Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden.
- Het laten registreren van afwijkingen en problemen.
- Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie.
- Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.
3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:
- Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces.
- Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen.
- Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker.
- Het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis.
- Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie.
- Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast.
- Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator.
- Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid.
- Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen.
- Het laten testen van de geleverde ICT middelen.
4.Heeft een actieve rol in het project IEGI 2.0 te weten de migratie van diensten en borgen beheer.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
- Je hebt een HBO opleiding afgerond.
- Je hebt een CCNA certificering behaald.
- Je hebt een CCNP certificering behaald.
- De behaalde certificaten zijn op F5 gebied (LTM 201 en LTM 101) behaald.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt kennis van routers en switches (CISCO) met tenminste 3 jaar ervaring.
- Je hebt tenminste 2 jaar ervaring op F5 gebied.
- Je hebt minimaal 1,5 jaar ervaring op loadbalancing gebied.
- Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring als technisch beheerder in een complexe omgeving.

Competenties:
- Communicatie
- Initiatief
- Samenwerken

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening ca. november
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-08-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 35/36

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Beheerder (Netwerken), Senior Beheerder, Netwerken, CCNA, CCNPOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm na screening ca. november
referentie:
ITC-ICI00260
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
10-08-2018 14:07:24
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures