ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Processen en Rapportage.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

Omschrijving Programmabureau:
De uitvoerende werkzaamheden als “senior adviseur processen en rapportage” vallen onder het programmabureau van VNG Realisatie. Het programmabureau dat rechtstreeks valt onder de directie van VNG Realisatie, is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling. De volgende taken worden op dit moment uitgevoerd door het Programmabureau:
- Toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering binnen VNG Realisatie. Doelstelling is om de medewerkers van VNG Realisatie zodanig te ontzorgen dat ze zich optimaal kunnen richten op hun belangrijkste taak de dienstverlening aan gemeenten.
- Begeleiden van het proces jaarplannen en de daarbij behorende rapportages rondom de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
- Ervoor zorgen dat op het juiste moment en op het juiste niveau de diverse plannen en rapportages worden opgesteld vanuit zowel organisatie van VNG Realisatie en in nauwe samenwerking met de organisatie van VNG.
- Ondersteuning van directie m.b.t. advisering en signalering bij strategische en tactische processen, prioritering en voortgang interne en externe besluitvorming en zorgdragen voor informatieverstrekking.
Het programmabureau werkt voor alle basisteams in de VNG R-organisatie: Ketenbureau Sociaal Domein, Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis, Ontwikkelen Domeinen, Inkoop, Beheer en Infrastructuur, Veiligheid, Architectuur en Standaarden, Samen Organiseren en Strategie. Verder stemt de senior adviseur indien nodig het werk af met de Controller, HR en de portfoliomanager zowel binnen VNG Realisatie als bij de organisatieonderdelen van de VNG.

Omschrijving opdracht:
Als medewerker processen en rapportage ga je aan de slag om alle aspecten die relevant zijn voor een goede bedrijfsvoering in kaart te brengen en deze vast te leggen op ons intranet. Daarbij doe je gevraagd- en ongevraagd voorstellen tot het verbeteren van de (interne) bedrijfsvoering. Daarnaast doe je er alles aan om de bedrijfsvoering an sich te verbeteren. Dit alles onder het motto “Zo werken wij bij VNG realisatie”. Daarnaast krijg je een uitvoerende rol in het proces van de voortgangsrapportages GGU. Je zorgt er voor dat vanuit de organisatie tijdig input wordt geleverd en je vertaalt dit naar voortgangrapportages voor het management. Verder draai je mee in het kernteam van de jaarplannen GGU en ondersteun je managers en medewerkers in het proces bij het opstellen van hun plannen en begroting. Dit doe je door o.a. het reviewen van hun plannen en begrotingen. Al deze werkzaamheden voer je uit in nauwe samenwerking met en onder leiding van de kwaliteitsmanager van VNG Realisatie.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het zelfstandig in kaart brengen van alle interne bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie.
- Het publiceren van alle interne bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie en deze publiceren op het VNG R-intranet onder het motto: ‘Zo werken wij bij VNG Realisatie’.
- Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten behoeve van het verbeteren en professionaliseren van de interne bedrijfsvoering.
- Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen inzake de interne samenwerking.
- Zelfstandig organiseren en coördineren van het proces van de voortgangsrapportage in Pepperflow.
- Het vertalen van de input vanuit de organisatie vanuit Pepperflow naar een duidelijke- en goed leesbare rapportage.
- Bijdrage leveren in het proces van de jaarplannen en jaarkaarten (aanjagen, reviewen, ondersteunen managers).

Resultaat van de opdracht:
- Opleveren tweemaandelijkse rapportage inclusief managementsamenvatting.
- Alle processen in kaart gebracht, beschreven en gepubliceerd.

Uren:
24 uur per week met indien nodig mogelijke uitbreiding tot 32 uur.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Je hebt een afgeronde HBO opleiding met bijbehorend werk- en denkniveau.
4. Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring als senior adviseur in een vergelijkbare rol.
5. Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring met het in kaart brengen en reviewen van bedrijfsprocessen en informatie over de organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring heeft de kandidaat met het initiëren en ondersteunen verbetertrajecten binnen de organisatie (blijkend uit CV).
2. Je hebt aantoonbare werkervaring heeft de kandidaat met het beoordelen en analyseren van (aangeleverde) gegevens en informatie t.b.v. voortgangsrapportages (blijkend uit CV).
3. Je hebt aantoonbare werkervaring heeft de kandidaat met het opstellen van (voortgangs)rapportages en/of op basis waarvan sturing vanuit het management kan plaats vinden (blijkend uit CV).
4. Je bent deskundig in het gebruik van en het benutten van alle mogelijkheden van de Microsoft Office pakketten, blijkend uit gesprek. Uitgebreide ervaring met:
A. Draaitabellen in Excel.
B. Aanmaken van sjablonen in Word.
C. Samenwerken aan documenten via Teams.
D. Gebruiken en delen van documenten via Sharepoint.

Competenties:
- Kwaliteitsgericht
- Accuraat
- Resultaatgericht
- Proactief
- Samenwerkingsgericht
- Analytisch vermogen
- Initiatiefrijk
- Communicatief vaardig (zowel verbaal als schriftelijk)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: half september 2019
Duur: 31 december 2019
Optie op verlenging: in overleg
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 03-09-2019 van 14.00 tot 17.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Senior Adviseur Processen en Rapportage, Senior Adviseur, Processen, RapportageOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
half september 2019
referentie:
ITC-ICI03191
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 15:30:28