ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Informatiebeveiliging.

Omschrijving opdracht:
De Adviseur Informatiebeveiliging is werkzaam binnen het IT- bedrijf van het Ministerie van Defensie, het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC).
Het JIVC is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van IT producten en diensten.
Hierbij valt te denken aan systemen zoals personeelssystemen, logistieke systemen, netwerken, transmissiesystemen en trainers en simulatoren welke binnen de krijgsmacht worden ingezet.
De adviseur informatiebeveiliging wordt zowel ingezet bij JIVC zelf tijdens het uitvoeren van opdrachten binnen het generieke IT domein van Defensie als bij de Operationele Commando’s van Defensie rondom hun IT producten.
Dit maakt het werkveld krijgsmacht breed.
De producten en diensten die je als adviseur informatiebeveiliging oplevert zijn onder andere: een VIR E&E (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst), risico- en dreigingsanalyses om vast te stellen of IT diensten die worden gebruikt nog voldoen aan de noodzakelijke beveiligingsvereisten en het uitvoeren van accreditatieproces van deze IT diensten.
Daarnaast houd je je actief bezig met nieuwe ontwikkelingen rondom dreigingen en kwetsbaarheden van systemen en geef je daarin gevraagd en ongevraagd advies in relatie tot de ICT-infrastructuur binnen de krijgsmacht.

Werkzaamheden:
-Je geeft adviezen op het gebied van informatiebeveiliging binnen projecten en/of opdrachten binnen de Defensieorganisatie;
-Je voert met de VIR E&E (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Efficiënt & Effectief)-methodiek afhankelijkhedenanalyses uit op (met name) complexe - en (hoog) gerubriceerde informatiesystemen;
-Je maakt een risico- en dreigingsanalyse;
-Je zet implementatietrajecten op ten behoeve van de beveiligingsmaatregelen;
-Je faciliteert interne audits om de beveiliging van de betreffende IT-dienst te laten toetsen en je maakt een gedegen en onderbouwde risicoafweging conform het comply or explain principe voor het Statement of Compliance (SOC) als onderdeel van een accreditatietraject;
-Tijdens het gehele accreditatieproces ondersteun je de projectmanager en onderhoud je namens de projectmanager de communicatie met de Beveiligingscoördinator (BC) van het betreffende Krijgsmachtdeel en de Beveiligingsautoriteit (BA).

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen het vakgebied informatiebeveiliging;
2. Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met IT projecten met verschillende classificaties in de beveiligde omgeving;
3. Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met ISO 27001;
4. Kandidaat is 36 uur per week beschikbaar
5. Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding
6. Kandidaat beschikt over een certificering CISSP of CISA; Deze dienen te worden overlegd in een (eventueel) toelichtend gesprek.
7. Kandidaat beschikt over een Rijbewijs (B)
8. Kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling (minimaal C1-niveau).
9. Kandidaat beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal. De kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (minimaal niveau: Oxford B2- checken).

Functie wensen (gunningscriteria):
1.werkervaring binnen het vakgebied informatiebeveiliging
2.werkervaring in het overheidsdomein
3.kennis van en ervaring met BIR Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met VIRBI
4.beschikt over een CRISC certificering
5.beschikt over een CISM certificering CEH certificering
6.beschikt over een CIPP/E certificering
7.beschikt over een CCSP certificering
8.beschikt over minimaal een HBO-opleiding, in de richting IT security, Business & IT management, bedrijfskunde, risicomanagement, informatica of computertechniek.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht en offsite
Startdatum:Na goedkeuring screening. Kandidaat is bij voorkeur pas over 6/8 weken pas beschikbaar of heeft een opzegtermijn van 1 maand.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja 3 x 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 23-10-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ZSM na beoordeling
Voor deze opdracht is een security screening nodig

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Mike Soedito
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Markt conform
start project:
na screening ZSM
referentie:
ITC-202100035
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-10-2021 11:36:55