ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Financiën.

Omschrijving opdracht:
Jij bent de topadviseur die zich als een vis in het water voelt als het gaat om het adviseren van met name vraagstukken die spelen binnen het fysiek domein (exclusief onderhoud openbaar gebied). De vraagstukken zijn vaak projecten die spelen bij dit domein en waar meer aandacht voor nodig is dan we er aan kunnen geven. Daarom zijn we op zoek naar iemand die de lead neemt en samen met de collega’s van financien tot de goede advisering, uitvoering samenwerking met en richting de lijnorganisatie. Het is een “met de voeten in de modder-functie”, waar jij je tegelijkertijd uit kunt trekken en vanuit een overzicht kunt adviseren. Collega’s maken tijd voor je zodat je goed beslagen ten ijs komt. Het is aan jou om snel tot de kern te komen en van daaruit te adviseren. Ten slotte zorg je voor een goede overdracht naar je collega's in dienst van de AA-organisatie. Enkele concrete voorbeelden van projecten zijn (niet uitputtend):
- Legmeer en BTAZ (Bedrijventerrein Amstelveen Zuid). Voor beide projecten geldt dat het gaat om bestaande bedrijventerreinen welke worden omgevormd. Beiden zijn recent opgestart, zijn in de voorbereiding en de financiele belangen, kansen en bedreigingen zijn groot. Er spelen allerlei verschillende vraagstukken, waar een (pro)actieve inbreng vanuit jou wordt verwacht. Beide projectwaarde loopt in de honderden miljoenen euro’s.
- Omgevingswet omgevingsvergunning. Invoering van de omgevingswet moet worden geimplementeerd in de financiële organisatie voor twee gemeentes. Daarnaast is er ook een beleidskader nodig hoe we inkomsten toerekenen aan tijdvakken om o.a. tot betere financiele prognoses te komen.
- Voorziening gebouwen. Het onderbouwd krijgen van de voorziening vastgoed.
- Financiële afwikkeling subsidies. Er zijn veel medewerkers betrokken. Doel is om dit proces te stroomlijnen.

Omschrijving werkzaamheden:
- Adviseren op een aantal specifieke dossiers (Legmeer, BTAZ en omgevingswet).
- Het beinvloeden van projectleiders en andere budgetverantwoordelijken om zich financiele kennis eigen te maken.
- Het onderbouwd krijgen van de voorziening gebouwen richting jaarrekening 2021.
- Het optimaliseren van het proces afwikkeling subsidies zodat we hier als afdeling Financien minder tijd aan kwijt zijn.
- Je neemt actief deel aan de vorming van beleid met focus op financiën en het bewaken van concernspelregels (o.a. rechtmatigheid).
- Je helpt mee de financiële processen en systematiek te verbeteren en te digitaliseren binnen de afdeling.
- Je hebt een Hands-on mentaliteit, bent digitaal vaardig en naast een denker ook een Doener.

Gewenst profiel:
Als succesvolle senior financieel adviseur is het belangrijk dat je in begrijpelijke taal, rekening houdend met standpunten en belangen van anderen, kunt communiceren. Pas dan kun je besluitvorming beïnvloeden. Daarvoor zal je ook weerstand moeten overwinnen. Zelfs dwars moeten liggen. Maar dat is jou met al je tact en inlevingsvermogen wel toevertrouwd. Verder ben je een voorbeeld voor collega’s die nog niet voor elk probleem oplossingen kunnen aandragen; daag ze gerust uit om uit hun comfortzone te komen.
Je weet snel een natuurlijke advies positie te creëren richting management en directie en deze in stand te houden. Zien en begrijpen is van belang, een optimaal samenspel tussen financiën en management/afdelingen is daarvoor nodig en daar heb jij capaciteit en ruimte voor beschikbaar. Je kunt je inleven in het krachtenveld waarbinnen de gesprekspartner opereert en bent in staat professioneel en kritisch door te vragen en te adviseren met een optimale balans tussen concern en afdelingsbelangen. Je bent een belangrijke factor in het krachtenspel van checks en balances van de beleidsontwikkeling. Met jouw frisse blik stel je bestaande zaken ter discussie. Je komt met verschillende voorstellen voor een alternatieve aanpak, die niet direct voor de hand liggen. Je ziet de kansen en de bedreigingen Je sluit makkelijk aan bij je gesprekspartners, speelt goed in op hun behoeften maar houdt vast aan je koers.
- Minimaal een HBO-opleiding op financieel economisch gebied.
- Minimaal vijf jaar ervaring in het adviseren van projectleiders en het (hoger) management.
- Minimaal drie jaar ervaring in werken binnen het fysiek domein gericht op ontwikkeling van het openbaar gebied.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op financieel-economisch gebied (bachelor).
2. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in het adviseren van projectleiders en/of het (hoger) management in de afgelopen 8 jaar.
3. Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als financieel adviseur in het fysiek domein gericht op ontwikkeling van openbaar gebied binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaar.
4. Je beschikt over eigen devices (BYOD).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente met een afdeling RO (ruimtelijke ontwikkeling) in de afgelopen 5 jaar.
2. Je hebt werkervaring met data-analyse en procesanalyse op het gebied van bouwleges in de afgelopen 5 jaar.
3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als financieel adviseur met transitieprojecten binnen de openbare ruimte in de afgelopen 5 jaar.

Competenties:
- Klantgericht
- Resultaatgericht
- Betrouwbaar
- Verbinden
- Overtuigingskracht
- Samenwerken
- Bestuurlijke sensitiviteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amstelveen
Startdatum: 1-10-2021
Duur: t/m 1-4-2022
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-9-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: dinsdagmiddag 28 september 2021 op het raadhuis

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Adviseur Financiën, Senior, Adviseur, FinanciënOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amstelveen
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-10-2021
referentie:
ITC-ICG10561
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
14-09-2021 11:26:14