Senior Adviseur Control & Compliance Lean & Risicomanagement, Groningen

Omschrijving:

Voor een directe opdrachtgever in Groningen is Harvey Nash op zoek naar eeen Senior Adviseur Control & Compliance - Lean- & risicomanagement.

Beschrijving omgeving/afdeling:

Control & Compliance is binnen de topstructuur van de Opdrachtgever opgenomen als een stafafdeling met nadrukkelijk een kaderstellende, toetsende en adviserende rol met betrekking tot alle bedrijfsmatige aspecten (personeel, financiën, processen, informatiebeveiliging, privacy, archiefmanagement, klachtenmanagement en juridisch voor zowel going concern als het portfolio) richting het Bestuur en de diverse directies. De afdeling Procescontrol kent de disciplines modelleren en contentbeheer, audits, monitoring en risicoanalyse en optimalisatie en onderzoek.

Beschrijving werkzaamheden:

Generiek werkpakket Senior Adviseur C&C:
- Inhoudelijk tot stand (laten) brengen van de voor het functiegebied relevante aspecten van de reguliere control-producten zoals kaderstelling, P&C-rapportages en controllersadviezen.
- Inhoudelijk regie voeren op de voor het functiegebied relevante aspecten bij specifieke control vraagstukken.
- Advies aan (lijn)management en begeleiding van lijnmanagement en -medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering.
- Ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden.
- Deelnemen aan het FEZ-overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtgever en vanuit deze taak inhoudelijk afstemmen met het Bestuursdepartement van de Opdrachtgever.
- Deelnemen aan voorbereidingsoverleggen voor het MT de Opdrachtgever (Voorportaal HOT, Voorportaal Beleid & Portfolio).
- Functionele afstemming met de Concerncontroller.

Specifiek werkpakket Optimalisatie & Onderzoek:
- Ontwikkelen van systemen, normen en criteria m.b.t. procesoptimalisatie (leanmanagement) en risicomanagement.
- Beheren instrumenten, handboeken, plannen op het gebied van procesoptimalisatie binnen de Opdrachtgever.
- Op basis van op te stellen procesanalyses gezamenlijk met de proceseigenaren opstellen van interne verbetermaatregelen op complexe ketenprocessen met diverse actoren en belangen.
- Het kunnen beïnvloeden van organisatorische besluitvormingsprocessen ten behoeve van het bijsturen voor effectieve en tijdige implementatie van de verbetertrajecten.
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het top en middenmanagement op het gebied van procesoptimalisaties (van ketenprocessen), waar ook partijen buiten de Opdrachtgeverdeel van uit kunnen maken.
- Het leiden en begeleiden van verbeterprojecten binnen de staande organisatie, maar ook in project verband waarin met multidisciplinaire teams doormiddel Scrum/Agile-methodes en BusDevOps methodiek gewerkt wordt.
- Op basis van op te stellen risicoanalyses gezamenlijk met de proceseigenaren opstellen van interne beheersingsmaatregelen (key controls) op complexe keten en ICT-gedreven processen met diverse actoren.
- Het intradepartementaal vertegenwoordigen van de Opdrachtgever op bovenstaande werkzaamheden in overleggen met de specifieke directies waaronder FEZ.
- Het adviseren van directeuren en (mede) vertegenwoordigen van de Opdrachtgever op het gebied optimalisatievraagstukken van interdepartementale samenwerking, waaronder de SSO vorming en departement overstijgende projecten en beleidsuitvoering
- Het adviseren van het Bestuur en MT de Opdrachtgever van de Opdrachtgever brede besparingspotentieel en te ondernemen acties om deze te realiseren.
- Het leiden van multidisciplinaire optimalisatie projecten.
- Het initiëren en trekken van de functionele samenwerking met de andere Procescontrol- disciplines.
- Het vertalen van strategisch risicomanagementbeleid en efficiencydoelstellingen naar nieuwe werkwijzen en een initiërende rol vervullen bij het implementeren daarvan.
- Het uitvoeren, maar ook coördineren van audits die als doelstelling hebben besparingspotentieel te expliciteren en advisering en ondersteuning van de Concerncontroller en Hoofdirecteur Bedrijfsvoering over het (laten) uitvoeren van verbeter acties waar mogelijk
- Het initiëren van ontwikkelingen van het departementale beleid aangaande LEAN en andere optimalisatie methodieken en adviseren over een interne implementatiestrategie
- Het opstellen en evalueren van SLA’s met in- en externe partijen
- Het doen van voorstellen voor wijziging/aanpassing hiervan om productieverstoring of inefficiënties te voorkomen of te verminderen.

Functie-eisen:
- WO werk- en denkniveau en Black Belt (Lean Six Sigma) gecertificeerd
- Kennis van de auditmethodiek bij de rijksoverheid en van comptabele regelgeving
- Kennis en kunde in diverse procesmodeleringstools en noteringswijzen en ervaring met meerdere pakketten en systemen en SharePoint
- 5 jaar aantoonbare ervaring met implementatie van lean- & risicomanagement.

Competenties:
- Klantgerichtheid
- Analyseren
- Samenwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Plannen en organiseren
- Voortgangscontrole
- Zelfontwikkeling

AANDACHTSGEBIED: Auditing
ROEPNAAM: Senior Adviseur C&C – Lean- & risicomanagement
STANDPLAATS: Groningen
Aantal uren per week: 36 uur
Startdatum zo spoedig mogelijk, voorkeur mei 2018
Einddatum 31 december 2018, optie op verlening is mogelijk

Data interview: tussen 25/4 en 1/5Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Harvey Nash B.V.
contactpersoon:
Madeleine Meppelder
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Groningen
provincie:
Groningen
uurtarief:

start project:

referentie:
ITC-342404/001
duur opdracht:
8 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-04-2018 14:48:29
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures