ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Scrum Master.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.
Programma Bouwen met Informatie.
Het Programma is verantwoordelijk voor de digitalisering van broninformatie en het ontsluiten hiervan voor diverse partijen.
De werkzaamheden bij het Programma Bouwen met Informatie zijn mede ten behoeve van het Programma Onderzoek Constructieve Veiligheid (OCV), programma Bruggen en Kademuren en alle overige assets.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
Voor het programma Bouwen met Informatie zijn wij op zoek naar een scrum master. Als scrum master ben je verantwoordelijk voor het organiseren en verzorgen van alles dat nodig is om toepassingen voor de gemeentelijk assets te realiseren met op dit moment de focus op Bruggen & Kademuren. Je hebt expertise in en affiniteit met data en bent een uitstekend projectmanager. Je bent ervaren en zorgvuldig in je communicatie en hebt het vermogen om makkelijk te schakelen tussen de verschillende gremia binnen en tussen gemeente(n), instituten en overheid. Je hakt knopen door en bent in goed overleg proactief en autonoom. Je komt te werken in het Software ontwikkelingsteam van het programma Bouwen met Informatie en werkt mee aan verschillende projecten.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het organiseren van de voortgang van het werk van de softwareontwikkelingsteams.
- Het opstellen van een plan van aanpak, het organiseren van het werk, een backlog en scrumboard, het ondersteunen van teamleden, uren en budget.
- Het regelmatig presenteren van resultaten aan klanten en zorgen voor afstemming via roadmap-presentaties die je deelt met stakeholders.
- Zorgen voor de benodigde checks va technische en juridische requirements als onderdeel van de standaarden die de gemeente daarvoor heeft.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
4. Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma en/of vergelijkbaar certificaat.
5. Je bent in het bezit van de volgende certificaten PSM I en de 3 SAFe (Agilist, PO & PM en SSM).
6. Je bent in het bezit van de volgende certificaten: PRINCE2, Lean Green Belt, DevOps.
7. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau in de richting van digitale communicatie en/of informatica.
8. Je hebt aantoonbare kennis van tools en technologie op het gebied van platforms voor datamanagement en moderne applicatieontwikkeling.
9. Je beschikt over minimaal 8 jaar werkervaring in de ICT wereld als Online projectmanager en in het samenwerken met development teams, waarin mobile en web apps, websites/shops, CMS systemen zijn ontwikkeld.
10. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring als teamcoach, opgedaan in een complexe omgeving en werkend met software ontwikkelaars, en kan deze coachende ervaring onderbouwen met gevolgde opleidingen en/of trainingen.
11. Je hebt ervaring met werken in een G4 omgeving, en bij voorkeur met de omgeving van Datalab en BMI van de gemeente Amsterdam.
12. Je bent in staat 2 scrumteams aan te sturen.
13. Je hebt minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving gewerkt waarin software wordt ontwikkeld, waarvan minimaal 4 jaar als Scrum Master, en heeft ervaring met Kanban, JIRA, Trello, Confluence en andere ontwikkelprogramma's.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context.
2. Je hebt aantoonbare ervaring in een spilfunctie tussen primair proces en ICT.

Competenties:
- goede communicatieve vaardigheden
- samenwerken
- resultaatgericht
- inlevingsvermogen
- klantgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 20-07-2020
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 27 en 28

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Scrum master, lean, projectmanagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
20-07-2020
referentie:
ITC-ICS05930
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
30-06-2020 09:33:08