Scrum Master, Utrecht

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Scrum Master.

Omschrijving opdracht:
Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen. Als Scrum Master begeleid je het Agile/Scrum werken op de afdeling. Binnen deze opdracht faciliteer je specifiek een systemteam in een transitie naar werken volgen de DevOps principes. Je ondersteunt en faciliteert dit systemteam, tevens adviseer en begeleid je de betrokken stakeholders. Met het team los je problemen op rondom een optimaal proces en ondersteun je het management met het uitdragen van het Agile gedachtengoed.

Standplaats:
De standplaats is Utrecht. Voor (werk)overleg zal je zo nu en dan in Odijk en incidenteel in Rotterdam of Zwolle aanwezig zijn.

Doelstelling:
De transitie van een systemteam naar multidisciplinaire teams, waarbinnen alle relevante disciplines nauw samenwerken volgens de DevOps principes. Deze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de bestaande registratieve systemen en het verbeteren van het ontwikkelproces.

Verantwoordelijkheden:
In de rol van Scrum Master werk je met het systemteam samen en faciliteer en coach je het team in de uitvoering van hun werkzaamheden binnen de organisatorische kaders, prioriteiten en gestelde deadlines. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het naar een hoger plan tillen van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD).

Vakmatige taken:
Als Scrum Master bestaan je taken uit:
- het faciliteren en coachen van een of meerdere multidisciplinaire team(s);
- het coachen van medewerkers in houding en gedrag dat past bij een agile werkwijze;
- het ondersteunen van de Product Owner en het team, om focus te houden op de gestelde doelen;
- het faciliteren van de doorontwikkeling naar een DevOps-werkwijze, met behulp van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD).

Leidinggevende taken:
Geen directe leidinggevende taken.

Contacten:
Interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 05-08-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week.
2. Je bent minimaal Professional Scrum Master (PSM-I) / Certified Scrum Master (CSM) of gelijkwaardig gecertificeerd.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het coachen in de Agile en Scrum manier van werken.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen middelgrote (500+ ) organisaties als Scrumaster/Agile coach of gelijkwaardig, waarbij je een leidende/sturende rol hebt gehad in de transitie van traditionele softwareontwikkeling & projectmanagement (waterval en/of Prince2), naar de Agile & Scrum methode.
2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, richting ICT;
3. Je bent Professional Scrum Master II (PSM-II) of gelijkwaardig gecertificeerd;
4. Je bent gecertificeerd op het gebied van scaling Agile (zoals SAFe, LeSS, Scrum@Scale
5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het faciliteren van de doorontwikkeling naar een DevOps-werkwijze, met behulp van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD);
6. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring in een coördinerende of ondersteunende rol binnen een ICT-beheerorganisatie, waarbij je (mede-)verantwoordelijk was voor het beheer en installatie van opgeleverde webapplicaties in een geschaalde omgeving.

Competenties:
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Gezag: Maakt een stevige en betrouwbare eerste indruk op anderen, handhaaft deze en handelt met impact.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Inlevingsvermogen: Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen en het effect van eigen handelen daarop.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 05-08-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 22/23

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: scrum, master, agile, coachOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02307
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
17-05-2019 22:12:48
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures