Scope- en baselinebeheerder ERTMS Realisatiefase, Utrecht

Omschrijving:

Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Scope- en baselinebeheerder ERTMS Realisatiefase.

Start: z.s.m.

Duur: 7 maanden

Inzet: 36 uur per week

De beheerder van de scope en baseline van het programma ERTMS draagt verantwoordelijkheid voor de beheersing van de scope en baseline van het programma. De beheerder zorgt er voor dat de opdracht van het programma (scope) en de kaders waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd (baseline) actueel blijven. De beheerder levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het maximaliseren van de voorspelbaarheid van het Programma ERTMS. De beheerder scope en baseline ERTMS ondersteunt de manager programmabeheersing ERTMS bij de beheerste uitvoering van de opdracht die door IenW, middels de opdrachtbrief, aan ProRail is gegeven.

Waar gaat het om:

Met de invoering van ERTMS wordt het verouderde analoge ATB vervangen en zet Nederland in op een robuust gedigitaliseerd en toekomstvast beveiligingssysteem. Daarnaast draagt ERTMS bij aan verbetering van de veiligheid, snelheid, interoperabiliteit, capaciteit en betrouwbaarheid van het spoorsysteem. Het Programma ERTMS werkt bij de invoering van ERTMS nauw samen met alle deelnemers waarbij gezocht wordt naar het realiseren van de grootst mogelijke maatschappelijke baten. Dit gebeurt conform de Europese verplichtingen en binnen de kaders van o.a. de regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer.

De implementatie van ERTMS is een complexe opgave. Niet alleen vanwege de techniek maar vooral ook omdat de implementatie gebeurt terwijl het spoor continue in gebruik is (een brownfield situatie). Dit heeft impact op burgers, bedrijven, reizigers, verladers en andere stakeholders. Dit maakt de realisatie aanzienlijk complexer dan het aanleggen van nieuw spoor met ERTMS. Op ieder moment van de uitrol bekijken welke maatregelen nodig zijn om de overlast zo klein mogelijk te houden is belangrijk. Daarom is gekozen voor een zorgvuldige, beheerste, stapsgewijze aanpak waarbij ‘zorgvuldigheid voor snelheid’ gaat.

ERTMS raakt ook de bedrijfsvoering bij bedrijven in de sector. Het gaat in totaal om 200 functies, waarbij 18.000 mensen worden geraakt en 45.000 opleidingsdagen nodig zijn. Daarom is de opleiding van bijvoorbeeld machinisten en treindienstleiders onderdeel van de stapsgewijze uitrol van ERTMS. De gebruikers hebben dan ook een centrale plek in de aanpak.

De gepresenteerde keuzes en voorgestelde aanpak zijn niet in beton gegoten, ze zijn gebaseerd op best beschikbare technologie van dit moment. Hierbij wordt zo goed als mogelijk geanticipeerd op nieuwe toekomstige ontwikkelingen zodat er een toekomstvast systeem ontstaat. Dit vraagt om voldoende adaptiviteit om op het juiste moment te anticiperen met voorstellen, waarbij de scope, tijd en geld zorgvuldig worden bewaakt.

Verantwoordelijkheden en hoofdtaken

Draagt verantwoordelijkheid voor ondersteuning en advisering van de CCB (Change Control Board) met betrekking tot het op een juiste wijze beheersen van de Programmaopdracht, inclusief het proactief sturen op afspraken en samenhang tussen onderdelen. Daarbij is de balans tussen adaptiviteit en beheersing van groot belang.

Draagt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning en advisering van de manager programmabeheersing bij de decompositie van de scope;

Draagt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van het MT ERTMS bij de voorbereiding van de opdrachtverstrekking door de programmadirecteur aan de implementatieteams.

Draagt verantwoordelijkheid voor de juiste opzet, bestaan en werking van het wijzigingenbeheer en scopemanagement, inclusief de expliciete besluitvorming voor scopewijzigingen en gevolgen van die wijzigingen voor tijd, geld, risico’s en kwaliteit.

Draagt verantwoordelijkheid voor het juist weergeven van de scope en baseline van ERTMS in de geconsolideerde tertaalrapportages aan de dgMo.

Draagt verantwoordelijkheid voor het bewaken van de vastgelegde baseline kaders ten aanzien van (beheers)aspecten.

Ondersteunt, adviseert (gevraagd en ongevraagd) en challenget de MT-leden en overige medewerkers van het Programmateam met betrekking tot de scope en baseline.

Stemt wijzigingen pro-actief af met collega’s van systeemintegratie, die onder meer verantwoordelijk zijn voor de regie op de CMDB’s van de implementerende organisaties. Scope en baseline beheerder is niet verantwoordelijk voor de CMDB’s en de juistheid van de inhoud daarvan.

Vereiste ervaring/eigenschappen

Minimaal HBO opleiding, liefst WO

Type spin in het web

Nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken. Alle relevante informatie moet vastgelegd worden;

Ervaring met projectbeheersing is een musthave;

Je bent een professional die, binnen de kaders, vanuit mogelijkheden denkt;

Je hebt financieel inzicht. Je hebt namelijk veel te maken met financiële vraagstukken;

Je bent uitermate flexibel. De spelregels binnen ERTMS/ProRail veranderen op zeer regelmatige basis. Hier moet je mee om kunnen gaan

Kennis van ERTMS zou enorm helpen. Er is niet veel tijd om ingewerkt te worden.

Sterke persoonlijkheid en voortschrijdend inzicht.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Harvey Nash B.V.
contactpersoon:
Marielle Boogaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Tarief is bespreekbaar
start project:
asap
referentie:
ITC-359472/001
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-05-2019 08:59:06
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures