SCRUM Ontwikkelaar (Hermes), Amsterdam

Omschrijving:
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een SCRUM Ontwikkelaar (Hermes)

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro's. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 270.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van ca. € 7,5 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ca. 140 medewerkers verdeeld over 6 teams Recent heeft er een fundamentele vernieuwing van het Amsterdamse erfpachtstelsel plaats gevonden. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht en dat brengt allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht kan via de zogenaamde Overstapportaal worden gedaan. Het portaal haalt hiertoe informatie uit de bedrijfsapplicatie Hermes op. Een erfpachter kan de aanbieding ook online accorderen.
Er moet een samengesteld geheel van aanpassingen worden doorgevoerd aan de bedrijfsapplicatie Hermes, het webportaal en koppelvlakken met andere applicaties (Relight voor de betalingsstatus, DOCwerker voor Documentmanagement) en databronnen (via Datapunt gemeente Amsterdam) ..

Werkzaamheden:
- De ontwikkelaar zal voor de aanpassingen aan het webportaal van de Overstap samen in een integraal Ontwikkelteam volgens de SCRUM-methodiek werken.
- De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanpassingen aan bedrijfsapplicatie Hermes in de periode tot eind mei 2019. Het betreft het programmeren van de mogelijkheden voor nieuwe data-attributen, 'post- and get scripts' met Overstapportaal, aansturen van documentgeneratie, koppelvlakken met andere bedrijfsapplicaties en 'datapunt gemeente Amsterdam'. Op dit moment staan onder meer de volgende gewenste functionaliteiten op de zogenaamde Product Backlog lijst van Hermes:
a. Aanpassingen n.a.v. Usability onderzoek Overstapportaal: verbeteren van de inhoudelijke informatie van erfpachtrechten
b. Uitbreiden (gebruiks)statistieken Hermes
c. Aanleveren stuurinformatie voor Werkvoorraadsysteem van afdeling Erfpacht en Uitgifte
d. Aanvraagproces van Overstap-aanbiedingen uitbreiden door het bieden van mogelijkheid om twee aanvragen samen te voegen tot één gecombineerde, integrale aanvraag
e. Aanpassingen voor een Documentgeneratie-service (voor een Overstap-aanbieding)
f. Samenvoegen van erfpachtrechten in Hermes
g Managementinformatie van erfpachtrechten verbeteren
h. Features voor Document authenticiteit
i. Aansluiten op de (BRP) Basis Registratie Personen
- Uiteraard is de Product Backlog uitgebreider en meer gedetailleerd. Het SCRUM Ontwikkelteam heeft na overleg met de Product Owner Erfpacht en Uitgifte de eisen scherpgesteld en vertaald naar te maken items voor de verschillende SCRUM-sprints.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
- Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
- Je hebt kennis van architectuurprincipes en datamanagement.
- Je hebt kennis van het programmeren van bedrijfsapplicaties.
- Je beschikt over 1,5 tot 5 jaar aantoonbare ervaring met agile project,- en/of verandermanagement.
- Je hebt ervaring met projectmatig werken, zoals Prince 2, SCRUM en Agile.
- Je hebt ervaring met complexe ICT-gerelateerde verandertrajecten.
- Je beschikt over kennis en ervaring met de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties.
- Je beschikt over kennis en ervaring met het Amsterdamse erfpachtstelsel.
- Je hebt minimaal 18 maanden ervaring als ontwikkelaar bij de lokale overheid.
- Je hebt 2 jaar ervaring als ontwikkelaar met MS Visual Studio, C#, ASPX, .NET, PL SQL, Oracle SQL Developer, TFS, Jira, Postman.
- Je hebt ervaring bij de gemeente Amsterdam.
- Je hebt ervaring met opdrachten betreffende het Amsterdam erfpachtstelsel.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je beschikt over kennis van de bedrijfsapplicatie Hermes.

Competenties:
- Innovatief
- Resultaatgericht
- Analytisch vermogen
- Plannen
- Relatiebeheer

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-03-2019
Duur: 31-05-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-03-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 28 - 29 maart 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: scrum, ontwikkelaar, hermes, MS, Aspx, .NetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC- ICBO01783
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-03-2019 11:10:09