ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een SAP Beheerder.

Omschrijving opdracht:
A. Beheert de ICT middelen door:
- het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
- het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
- het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
- het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
- het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
- het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
- het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering; - het instrueren van beheerders ICT;
- het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
- het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;
- het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen;
- het, in overleg, (laten) nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
B. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
- het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
- het laten registreren van afwijkingen en problemen;
- het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
- het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.
C. Verricht ondersteunende werkzaamheden zoals:
- het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
- het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
- het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
- het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
- het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie;
- het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast;
- het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
- het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
- het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
- het (laten) testen van de geleverde ICT middelen.
D. Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT
- het coördineren van de werkzaamheden van collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT.

Omschrijving opdrachtgever:
Het JIVC is dé leverancier van IV-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en bedrijfsvoering en geeft (dwingende) adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Het JIVC draagt zo bij aan realistische en haalbare IV behoeftes en opdrachten. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd

Omschrijving achtergrond opdracht:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie IT-Toepassingen (ITT) van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GIT&INFRA), organisatorisch ondergebracht in het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De primaire doelstelling van GIT&INFRA is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De secties hebben binnen de doelstelling van GIT&INFRA als doel het realiseren van de beschikbaarheid en het beheer van gekwalificeerd personeel en materieel om uitvoering te geven aan proces-, project- en resourcemanagement activiteiten op het gebied van realiseren en leveren. De kaders zijn afkomstig vanuit de sturende secties. Elke sectie houdt zich met een specifiek werkgebied bezig. Voor de sectie ITT binnen de afdeling GIT&INFRA zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder ICT die zich gaat richten op het aandachtsgebied SAP.

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring in het implementeren van SAP toepassingen.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van ICT architecturen en - infrastructuren.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SAP HANA 2.x.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SAP Solution Manager 7.2 en/of SAP Focused Run 2.0.
5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SAP Netweaver 7.5.
6. Je bent minimaal 40 uur per week beschikbaar.
7. Je hebt een geldig SAP NetWeaver 7.5 certificaat in combinatie met SAP HANA (SAP Certified Technology Associate – System Administration (SAP HANA) with SAP NetWeaver 7.5).
8. Je bent minimaal in bezit van een hbo diploma.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis en ervaring met SAP Fiori (Frontend Server & SAP Gateway (Odata)).
2. Je hebt kennis en ervaring met SAP systeemconversies o.a. ERP naar S/4 HANA, MDG naar S/4 HANA.
3. Je hebt ervaring met Netwerkbeheer (IP-netwerken, VLAN, proxy's, firewalls, loadbalancers, protocollen zoals http/https/ sftp).
4. Je hebt kennis en ervaring met Storage, Back-up/Restore en Uitwijk.
5. Je hebt kennis en ervaring met Linux/Unix.
6. Je hebt kennis en ervaring met SSO en Encryptie.
7. Je hebt kennis en ervaring met Agile en/of DevOps.
8. Je bent in het bezit van een hbo diploma richting Informatica of bedrijfskunde of Business IT & Management.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland en Offsite
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-09-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.


- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: SAP BeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland en Offsite
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICMO14932
duur opdracht:

uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
13-06-2022 11:23:23