Referentienummer: 2023-03032
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 05 juni 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 03 mei 2024
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 18
Sluitingsdatum: woensdag 31 mei om 10.00 uur

BlueTrail is op zoek naar een S-Senior Developer Betty Blocks Blauwe Haven Rotterdam voor 18 uur per week.

De politieorganisatie heeft jaarlijks te maken met een aanzienlijk aantal politiemedewerkers die vanwege mentale overbelasting niet of beperkt inzetbaar zijn. De Blauwe Haven Rotterdam ondersteunt deze politiemedewerkers in hun herstel en re-integratieproces.
De huidige digitale systemen van de Politie bieden onvoldoende ondersteuning in het herstel- en re-integratieproces van politiemedewerkers. Zowel voor de politiemedewerkers als voor de organisatie. Politiemedewerkers worden buitengesloten, waardoor zij eigen regie verliezen. Begeleiders kunnen de voortgang van de medewerkers niet goed monitoren. Management beschikt niet over de mogelijkheid trends te signaleren en verkregen data in te zetten voor preventie van mentale overbelasting. De Blauwe Haven Rotterdam brengt hier samen met jou, als onderdeel van het bouwteam, verandering in door de applicatie Blauwe Haven Rotterdam (voor web en mobiel) te bouwen.

Let op! De applicatie wordt gebouwd in Betty Blocks. Interesse en bereidheid om met Betty Blocks te bouwen en basis diploma te halen is vereist!

Ontwikkelen van een applicatie (voor web en mobiel) dat optimale ondersteuning biedt aan de mentaal overbelaste politiemedewerkers, hun thuisfront, begeleiders en het management van de Blauwe Haven Rotterdam. Een co-creatie tussen het inhuurteam, Betty Blocks, de Product Owner van de Blauwe Haven Rotterdam en de gebruikersgroepen, waarbij een applicatie wordt ontwikkeld dat tegemoetkomt aan de behoeften.
Centraal staan: agile werken, samenwerken, learning by doing, experimenteren, creativiteit, enthousiasme, betrokkenheid en focus op resultaat.

Doelstelling

Doel van de opdracht is de oplevering van een voorlopig definitieve versie van de applicatie Blauwe Haven Rotterdam (voor web en mobiel), klaar voor livegang.

• Fase 1 (discovery-fase, development-fase, pilotfase): intensieve inzet bouwteam

Duur: 4 weken + 10 tot 15 weken + 6 tot 7 weken. Aantal sprints: 5 + 1 = 6

• Fase 2 (explore, learn &improve-fase): bouwteam is inzetbaar voor meerdere projecten

Duur: tot 31-07-2024. Aantal sprints: 3

FASE 1:

De opdracht en het team:

Het team zorgt voor de bouw van de applicatie (voor web en mobiel) en het refinen van de user stories die de ProductOwner (PO) en gebruikers maken en samen met de UX en Frontend developers refinen totdat ze in de sprint gepland en gepokerd worden. Zij zorgt ook dat de bouw, de onderlinge communicatie en de belangrijke overwegingen gedocumenteerd worden in het low code platform en op de verschillende digitale ondersteunings platforms (Jira, Confluence, Slack etc), op zo’n manier dat geen data verloren gaan en dat een ander team het na oplevering en verloop van tijd over kan nemen en verder ontwikkelen.
De Politie en haar PO zorgen voor backlog met wireframes en userstories (unrefined). Daarnaast voor expertise en interactie met stakeholders en gebruikers, waaronder patiënten, mantelzorg, familie, begeleiders en managers. Tenslotte zorgt de PO voor het maken van de gebruikshandleidingen voor de verschillende gebruiksgroepen.
Gekozen is om deze applicatie in BettyBlocks te bouwen (mogelijk later in combinatie met Micro Services). Dit omdat er snel gebouwd moet worden, om kosten te beheersen en omdat we stapsgewijs de applicatie willen aanpassen aan wat we ervan leren. Daarnaast is het nodig dat het gebruik aangenaam en intuïtief is, zodat gebruikers, en in het bijzonder gebruikers met PTSS, er ontspannen en met plezier gebruik van maken en de dingen vinden die ze nodig hebben en graag willen zien.

De bouw van de applicatie betreft een co-creatie, waarbij de gebruikersgroepen, het bouwteam en de PO op een gelijkwaardige en open manier met elkaar samenwerken.
Belangrijke kenmerken van het team zijn: samenwerken, initiatiefrijk, creatief, flexibel, enthousiasme, betrokken, innovatief en focus op resultaat.

Discovery-fase (max. 4 weken):

De basis van de applicatie wordt bepaalt op basis van de behoeften van de gebruikersgroepen. We maken inzichtelijk wat de onderdelen, functies en templates moeten zijn en wat de user flows zijn. Ook definiëren we onze keuze voor de technologieën.

De Product Owner haalt feedback op bij de gebruikersgroepen. Het bouwteam verwerkt deze feedback in een klikbaar prototype design.

Development-fase (5 sprints van elk 2 tot 3 weken):

De applicatie wordt in sprints door het bouwteam gebouwd.
Na iedere sprint levert het bouwteam een werkend product op, welke door de gebruikersgroepen wordt getest. Na iedere sprint haalt de Product Owner feedback van de gebruikersgroepen op. Deze feedback wordt door het bouwteam in de volgende sprint in het platform verwerkt.

Pilot-fase (4 weken pilot + 1 week feedback verzamelen + 1 sprint van 2 weken):

De pilotgroep neemt de applicatie 4 weken in gebruik. Tijdens en na de pilotfase verzamelt de Product Owner feedback van de pilotgroep. Na de pilotfase volgt 1 sprint (van 2 tot 3 weken), waarbij het bouwteam de feedback in het platform verwerkt.
De pilotfase resulteert in oplevering van de voorlopig definitieve versie van de applicatie, klaar voor livegang.

FASE 2

Explore, learn & improve-fase (3 sprints van 2 tot 3 weken):

De applicatie wordt in gebruik genomen door de Blauwe Haven Rotterdam. Indien andere eenheden geïnteresseerd zijn in het gebruik van het systeem, wordt deze indien mogelijk ook aan hen beschikbaar gesteld.
Tot 31-07-2024 wordt de apllicatie doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten en behoeften van de gebruikers. In deze periode haalt de Product Owner 3 keer gedurende 1 week de ervaringen, feedback en leerpunten van de gebruikers op. Na deze week volgt een sprint, waarbij het bouwteam de verbeteringen in het platform verwerkt.

Beoogde planning*:

Discoveryfase (max. 4 weken): +/- 22-05-2023 tot 19-06-2023.
Developmentfase (max. 15 weken): +/- 19-06-2023 tot 02-10-2023
Pilotfase (7 weken): +/- 02-10-2023 tot 20-11-2023 (inzet van Bouwteam = 2 tot 3 weken)
Explore, learn & improve-fase (1 jaar): +/- 20-11-2023 tot 31-07-2024 (inzet van Bouwteam = 3x 2 tot 3 weken, gelijkmatig verspreid over de genoemde periode)
*De genoemde data kunnen verschuiven afhankelijk van het verloop van de discovery-, development-, pilot- en explore, learn & improve-fase. De verschuiving kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. De einddatum (31-07-2024) blijft hoogstwaarschijnlijk hetzelfde.

Verantwoordelijkheden

Bouwen van vooral de complexere low code functionaliteit en custom blokken (javascript)
Applicatiearchitectuur
Oplossen van complexere low code en programmeerzaken;
Review van userstories
Refinement van userstories

Contacten

We werken volle dagen met verplichte standup in de ochtend. In de 4 weken opstartfase van het project is het team minimaal 3 (werk)dagen per week fysiek aanwezig op locatie. Daarna is het team minimaal 2 (werk)dagen per week fysiek aanwezig op locatie (locatie nader te bepalen, omgeving Rotterdam of Utrecht); Iedere (werk)dag fysiek of virtueel aanwezig bij de stand-up; Aanwezig bij iedere sprintwissel, liefst fysiek. sprintwissel is dag op locatie Dagen in onderling overleg, eindbeslissing en regie bij PO. Samenwerken doen we in psychologische veiligheid: respect voor elkaar en elkaars mening; teamleden kunnen zeggen wat ze denken zonder kritiek met respectvolle discussie. Optimaliseren stories op waarde, maakbaarheid en beheerbaarheid (BizDevOps).

KNOCK-OUT:

Je bent in het bezit van Basis diploma Betty Blocks of je bent bereidt deze te behalen.
Je hebt minimaal 4 jaar of meer werkervaring met BettyBlocks, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met programmeren in een 3GL taal.
Je hebt werkervaring met Agile - Scrum werken.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring met Low code en programmeren in Javataal.
Je hebt werkervaring met opstellen van flow charts, BusinessProcessModelling, UML-diagrammen, wireframing.
Je hebt werkervaring met functionele ICT, grafische kennis en ervaring, UX en gebruiksonderzoek.
Je hebt werkervaring opgedaan bij de Politieorganisatie.
Je hebt werkervaring opgedaan in een een soortgelijke functie in een grote organisaties (>5000 mdw).
Je hebt een opleiding of certificaten behaald in de richting van ICT.
Je bent in loondienst en geen ZZP’er.

Competenties:

Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Initiatiefrijk: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Creatief: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
Betrokken: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken.
Open communiceren (psychologische veiligheid, feedback - retrospective).
Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Trefwoorden: Betty BlocksOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
5 juni 2023
referentie:
ITC-2023-03032
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
25-05-2023 13:58:15