ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn wij op zoek naar een Robotic Process Automation (RPA)

Omschrijving opdracht:
De afdeling OSD kent per subafdeling een verscheidenheid aan taken. Door ontwikkelingen binnen de luchtvaart nemen de taken toe (bijv. processen rondom drone verkeer), waar de hoeveelheid personeel hetzelfde blijft. De ambitie van OSD is om de gevraagde taken invulling te kunnen geven met het huidige personeelsbestand. OSD ziet, naast procesoptimalisatie, oplossingen onder andere in Robot Processing Automation (RPA) van repeterende administratieve handelingen. LVNL zoekt een ervaren externe partij die ons op weg kan helpen om, in combinatie met procesoptimalisatie met bijv. LEAN, deze vorm van procesverbeteringen breder te ondersteunen bij LVNL echter te beginnen bij OSD. Dit door mee te kijken in de processen die we op dit moment hebben ingericht, maar ook in de processen die we op dit moment onder handen nemen voor optimalisatie (als bijv. de integrale planning) en waar potentieel RPA voor ingezet kan worden. Implementatie van RPA door onszelf als bouwer onder professionele begeleiding bij het bouwen vaneenvoudige robots, of door een professionele RPA-bouwer voor de meest complexe robots. Na introductie wordt ook ondersteuning gevraagd op gebied van ontwikkeling en implementatie (van idee, bouwen naar go-live). LVNL gebruikt momenteel UIpath voor bouwen van robots maar dat kan in de toekomst veranderen.

Omschrijving opdrachtgever:
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in 1993 verzelfstandigd als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De wettelijke taken van LVNL zijn vastgelegd in de wet Luchtvaart. De kerntaak bestaat uit het veilig, efficiënt en binnen de milieukaders afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. LVNL verzorgt de algemene verkeersleiding (area control), naderingsverkeersleiding (approach control) en de plaatselijke, torenverkeersleiding (aerodrome control). LVNL verzorgt actieve luchtverkeersdiensten op de luchthavens Maastricht-Aachen airport, Rotterdam-The Hague airport, Groningen-Eelde airport en Amsterdam Airport Schiphol. Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Het managementteam stuurt samen met het bestuur de dagelijkse bedrijfsvoering aan. LVNL beschikt over een eigen raad van toezicht die toeziet op de werkzaamheden van het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat. De taken van hetbestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de wet Luchtvaart.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring in Agile/scrum manier van werken (Agile Projectmanagement, Scrum Master, Scrum Product Owner)
2. Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met procesverbeteringstrajecten onder gebruik making van o.a LEAN
3. Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring in ontwikkeling van Robot Processing Automation, Artificial Intelligence en Conversational Intelligence
4. Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met UIpath en idealiter één of meer andere RPA-tools
5. Je hebt ervaring met Changemanagement
6. Je hebt een goede beheersing Nederlands en Engelse taal.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring in specifiek de luchtvaartsector of andere veiligheid gerelateerde sectoren en ervaring met processen die direct ondersteunend zijn op het primaire proces.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Schiphol Amsterdam
Startdatum: ZSM
Duur: Q2 2023
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-10-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Robotic Process Automation (RPA)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Schiphol Amsterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
ZSM
referentie:
ITC-ICK17143
duur opdracht:

uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
22-09-2022 14:40:28