ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Regionale Implementatieondersteuner Omgevingswet.

Omschrijving opdrachtgever:
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
De regionale implementatieondersteuner (RIO) ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties bij de invoering van de Omgevingswet. Je maakt deel uit van een samenwerkingsteam van RIO’s. Je biedt hulp bij vragen op regionaal niveau en stimuleert de samenwerking in de keten. Je draagt eraan bij dat de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en dienstverlening door gemeenten plaatsvindt gebaseerd op het collectieve ondersteuningsaanbod. Uitgangspunt is dat de RIO zelfstandig het merendeel van de vragen zelf kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod. Waar nodig vorm je de schakel naar specialisten in de programmaorganisatie. De afstemming in de regio’s zal met name plaatsvinden met de gemeentelijke programmamanagers en/of projectleiders. De RIO dient echter ook bestuurlijke antennes te hebben en waar nodig managers en bestuurders te helpen om de invoering van de Omgevingswet te bevorderen. De ondersteuning wordt programmatisch ingestoken, waarbij input voor de programmering de vraag vanuit de regio is en de planning c.q. roadmaps van de koepels, Eenvoudig Beter en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je informeert gemeenten over de omgevingswet en de invoering daarvan. Je ondersteunt betrokken organisaties in de regio door te wijzen op producten en diensten (het VNG e.o. instrumentarium) die voor hen als ondersteuning bij de invoering van de wet zijn ontwikkeld.
- Je stimuleert gemeenten en uitvoeringsorganisaties om voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je activeert ze om aan de slag te gaan met alle aspecten van de invoering van de wet, bijvoorbeeld door middel van deelname aan presentaties in diverse overleggremia,- praktijkproeven en- aan inhoudelijke interactieve sessies.
- Je legt en onderhoudt relevante relaties in jouw regio’s.
- Je signaleert de behoefte in het gemeentelijk veld op regionaal niveau en deelt die met het programma Omgevingswet. Daarnaast behandel en beantwoord je inhoudelijke niet unieke vragen op consistente wijze.
- Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:
x Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde.
x Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde.
x Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen het programma.
x Signalen en behoeften uit de regio teruggeven aan het programma zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden of waar nodig nog worden ontwikkeld.

Resultaat van de opdracht:
- Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de toegewezen regio’s zijn bekend met de (minimale) opgave voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast worden ze ondersteund d.m.v. advies.
- Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de toegewezen regio’s zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten ter ondersteuning van de invoering van de wet.
- Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het ondersteuningsaanbod van de VNG beter in staat om de Omgevingswet te implementeren.
- De VNG-programma organisatie heeft op basis van je terugkoppeling een beter beeld van de uitdagingen en issues in de invoering van de omgevingswet.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt WO werk- en/of denkniveau met een relevante vooropleiding (bv. bestuurskunde, bedrijfskunde of informatiekunde).
2. Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s.
3. Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in de fysieke leefomgeving.
4. Je hebt aantoonbaar werkervaring met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
5. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
6. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het fysiek domein.
2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in verschillende bestuurslagen.
3. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van implementatieondersteuning.

Competenties:
- Communicatief & verbindend
- Omgevingsbewust (intern en extern)
- Beïnvloeden (niet-hiërarchisch)
- Proactief, creatief in zoeken mogelijkheden
- Analytisch sterk
- Flexibel

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-01-2020
Duur: 30-06-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 26-11-2019 en 28-11-2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Regionale Implementatieondersteuner Omgevingswet, Regionale, Implementatieondersteuner, OmgevingswetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Salina Ince
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2020
referentie:
ITC-ICI03928
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
08-11-2019 09:37:45