ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Regievoerder Personele Aanpak.

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. De afdeling ICT is gehuisvest aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De gemeente Amsterdam heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van ICT-infrastructuur voorzieningen valt niet meer onder de kerntaken van de gemeente Amsterdam. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden. Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen: de nadruk komt te liggen op het organiseren van de samenwerking tussen de informatiebehoefte van de stad (business), informatiedeskundigen, en de ICT- leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. De regievoerder Personele Aanpak speelt een verbindende rol tussen Informatievoorziening (IV), ICT en haar partner(s) en zorgt dat de overgang naar het nieuwe werk voor ICT-personeel wordt gerealiseerd in verbinding met de veranderopgaaf van de directie ICT.

Werkzaamheden:
- Opstellen, uitvoeren en begeleiden van het uitvoeringsplan Personele Aanpak in participatie met medewerkers, ondernemingsraad, management en lijnaspecten (Financiën, Juridische Zaken, Personeel & Organisatie).
- Begeleiden en ondersteunen van de PenO organisatie op het gebied van organisch veranderen en het uitvoeren van een reorganisatie.
- Afstemmen met bestuurlijk en inhoudelijk kader ten aanzien van het besluitvormingstraject van de gewijzigde werkzaamheden van medewerkers.
- Bewaken en monitoren de voortgang.
- Actief betrekken van de de IV-organisatie en andere belanghebbenden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je bent in het bezit van een erkend WO diploma.
3. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar als P&O functionaris, P&O projectmanager of een vergelijkbare rol binnen de Overheid en op strategisch en tactisch niveau geacteerd.
4. Je hebt 10 jaar werkervaring opgedaan als P&O functionaris of P&O projectmanager in een sturende rol voor het inrichten en invoeren van een functiehuis op basis van het e-Governance Framework.
5. Je hebt 10 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar als P&O functionaris of P&O projectmanager met de uitwerking van inhoudelijke taken en werkzaamheden binnen een informatiemanagement omgeving in een overheidsorganisatie.
6. Je bent in staat tijdens het afstemmingstraject tussen zeggenschap, medezeggenschap en lijnaspecten (Financiën, Juridische Zaken, Personeel & Organisatie) de verschillende belangen te modereren, te begeleiden en tot het resultaat te brengen van besluitvorming en implementatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van en ervaring met gelijksoortige personele transitietrajecten binnen gemeente Amsterdam.
2. Je hebt ervaring met het aansturen van externe partners.
3. Je hebt ervaring met het inrichten van IV en ICT organisaties bij gemeenten.
4. Je bent in staat voor een complexe organisatie een organisatieplan te schrijven, en deze door te vertalen inclusief de personele consequenties voor de organisatie.
5. Je hebt kennis van en ervaring met het betrekken van gebruikers bij verandertrajecten.

Competenties:
- Analytisch
- Communicatief Sterk
- Teamspeler
- Inspirerend
- Resultaatgericht
- Organisatie sensitief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 11-10-2019
Duur: 11-10-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: HRM, regie, ICT, veranderenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
11-10-2019
referentie:
ITC-ICBO03404
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
11-09-2019 22:04:39