ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Recruiter Inhuurdesk.

Omschrijving opdrachtgever:
De Inhuurdesk Politie verzorgt het inhuren van een breed scala aan gespecialiseerd extern personeel en (interim) managementfuncties. Dit doet de Inhuurdesk Politie via het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) vanaf schaal 10 en hoger (tot en met schaal 9 maken wij gebruik van onze preferred uitzendbureaus). In het DAS krijgen gevestigde grotere partijen, middelgrote en kleine ondernemingen (ook ZZP’ers) ruimte om hun diensten aan te bieden. Op deze wijze is een bredere marktwerking mogelijk en krijgen alle geïnteresseerde partijen gelijke kansen. Objectiviteit, transparantie en non-discriminatie en integriteit zijn de waarden die wij als politie uitdragen.

Omschrijving opdracht:
Als Recruiter Inhuurdesk draag je bij aan de inhuur van extern personeel op HBO/WO niveau en ben je verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces. Je bent het aanspreekpunt voor de inhurende manager rondom het thema externe inhuur vanaf schaal 10, en je begeleidt hem/haar in dit werving- en selectieproces. Samen stel je een functieprofiel op met de bijbehorende selectiecriteria. Op een dienstverlenende en klantgerichte wijze stuur je op de uitvoering van een rechtmatig en doelmatig aanbestedingsproces. Daarnaast lever je een positieve en actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de ambassadeursrol en de processen rondom externe inhuur. Jij bent de expert op het gebied van inhuur van personeel en de (aanbestedings-) wet- en regelgeving die daarbij komt kijken.

Team:
De Inhuurdesk is gepositioneerd binnen het organisatieonderdeel HRM: in-, door- en uitstroom (IDU), Recruitment. Het team van de Inhuurdesk bestaat uit 1 coördinator Inhuurdesk, 5 DAS recruiters, 2 recruiters uitzenden, 7 projectmedewerkers, 8 backoffice medewerkers en 1 coördinator backoffice.

Doelstelling:
Zorgdragen voor het rechtmatig en doelmatig inhuren van extern personeel en het begeleiden van het inhuurproces.

LET OP:
Voor deze opdracht is de standplaats Rotterdam; hier dien je meerdere dagen per week aanwezig te zijn. De overige dagen ben je op locatie bij de aan jou toegewezen eenheden.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Je stelt aanvragen en de selectiecriteria op conform de richtlijnen van de aanbestedingswet. Je pakt bij elke aanvraag de regiefunctie (‘single point-of-contact’ met de opdrachtgever en de opdrachtnemer).

Omschrijving taken:
- Je begeleidt en bewaakt het proces van inhuur van tijdelijke professionals van de capaciteitsvraag tot aan de inleenopdracht.
- Je stelt i.s.m. de aanvrager de aanvragen op.
- Je onderhoudt een constante dialoog met je interne opdrachtgever.
- Je beoordeelt de binnengekomen cv's.
- Je informeert en adviseert de aanvrager over het uitzetten van aanvragen middels de aanbestedingswet en de beoordelingssystematiek conform het DAS.

Contacten:
- Collega's Inhuurdesk.
- Inhurende managers.
- Leveranciers en zzp-ers.

Inzet in de lijn of project
De inzet is op projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 06-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Recruiter op het gebied van inhuurprocessen, binnen een grote (1000+), politiek gevoelige organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van functieprofielen, inclusief het bepalen van meetbare eisen, wensen en gunningscriteria, m.b.v. een Marktplaats en/of Dynamisch Aankoop Systeem.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met proactief stakeholdermanagement, en het begeleiden en adviseren van hiring managers of directie op locatie.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met onderhouden van relaties en contacten met leveranciers.
4. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring bij een detacheringsbureau of een uitzendbureau.

Competenties:
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam met landelijke inzetbaarheid
Startdatum: 06-01-2020
Duur: 30-06-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 24-10-2019 in de middag

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Recruiter Inhuurdesk, Recruiter, InhuurdeskOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
06-01-2020
referentie:
ITC-ICI03660
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
09-10-2019 09:35:09