Projectmanager eIDAS, Den Haag

Omschrijving:
Opdracht is vooral gefocust op het realiseren van eIDAS uitgaand verkeer, Nederlandse burgers en bedrijven toegang geven tot de Europese digitale dienstverlening. Daarbij gaat het ook om het sturen op de samenhang tussen alle ontwikkelingen die er op het gebied van eIDAS reeds in gang zijn gezet en activiteiten die nog opgestart dienen te worden.

EU-Lidstaten hebben uiterlijk 12 maanden de tijd om erkende inlogmiddelen aan te sluiten op het eIDAS-netwerk. Voor Nederland geldt dat de erkende inlogmiddelen ontsloten moeten worden in dit netwerk. M.b.t. de ontsluiting van eHerkenning dient snel tempo te worden gemaakt.

Opdrachtomschrijving:
• Je dient zorg te dragen voor een goede afstemming met de betreffende beleidsafdeling over de politieke toezeggingen en ambtelijke afspraken die met het project dienen te worden gerealiseerd.
• Je bent verantwoordelijk voor de sturing op de realisatie van de maatschappelijke doelen voor eIDAS, in nauwe samenwerking met de gedelegeerd opdrachtgever.
• Je dient zorg te dragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen beleid, programma eID en jouw project.
• Je zal afstemming moeten organiseren met alle ketenpartijen (o.a. met leveranciers van ontsluitende diensten en de beheerder van het eIDAS-knooppunt) over de functionaliteit voor eIDAS-uit.
• Tevens is afstemming met ketenpartijen nodig over de afspraken in het eIDAS-netwerk ten aanzien van onderlinge serviceniveaus en rapportages, vastlegging en prioritering van incidenten, gepland onderhoud en wijzigingsverzoeken.
• Met het project ben je verantwoordelijk voor het (laten) realiseren van “eIDAS-uit”. Dit omvat regievoering op en sturing geven aan de verschillende realisatietrajecten van eIDASUIT.
• Met het project zal je tevens de voortgang bij betrokken partijen dienen te monitoren en eventuele bevindingen en adviezen dienen te verstrekken van aan de programmamanager en/of de program board Toegang.
• Onderdeel van de werkzaamheden is het opleveren van alle managementproducten (plan van aanpak, voortgangsrapportages etc.) die nodig zijn voor de beheersing van het project.
• Je rapporteert aan de programmanager actielijnen eID en je participeert – op verzoek - in het programmamanagement-overleg rondom Digitale Toegang.
• Waar mogelijk ondersteun je de (gedelegeerd) opdrachtgever bij het houden van grip op de voortgang en sturing op prioriteiten en capaciteit.

Functie eisen:
• Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met projectmanagement en coördinatie.
• Je beschikt over een certificaat Prince2 Practitioner, of ander relevant certificaat waarmee u aantoont inhoudelijke kennis van projectmanagement te hebben.
• Je beschikt over een IPMA-B certificaat, of kunt aannemelijk maken op een vergelijkbaar niveau te werken.
• Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van de overheid.
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projecten waarin samenwerking met andere organisaties van belang is om de projectdoelen te realiseren. Je hebt kennis en ervaring met het aansturen van digitaliseringsprojecten vanuit een bestuurlijk en/of bedrijfskundig perspectief (dus anders dan enkel vanuit een technisch ICT-perspectief).
• Je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met digitale dienstverlening, digitale toegang en daarmee samenhangende Europese en nationale regelgeving.
• Je beschikt over voldoende senioriteit en professionaliteit om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen in overleggen met stakeholders. Ervaring hiermee dient te blijken uit je CV.
• Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en een voor de opdracht relevante afgeronde opleiding.

Om de opdracht succesvol te kunnen vervullen dien je te beschikken over organisatievaardigheden, communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden.

• Je hebt een professionele, kordate en doortastende houding. Je hebt een hands-on mentaliteit en combineert strategisch en tactisch denken en handelen met het zelf de handen uit de mouwen steken wanneer nodig.
• Je bent initiatiefrijk, een netwerker en verbinder.
• Je bent gericht op het realiseren van resultaten, bent daarin vasthoudend, werkt oplossingsgericht, en hebt oog voor de kwaliteit die nodig is voor het eindresultaat.

Overige informatie:
Locatie: Den Haag
Start: ZSM, 36 uur per week
Einddatum: 12 maanden, met optie tot verlenging
Recruiter: Lorenzo Boyé, recruiterLB@itaq.nl, +31 (0)6 20985467

Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen.

Attentie:
Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Privacy:
Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

Reageren:
Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens:
1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.
Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

Wie zijn wij?
ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren.

ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring.

We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.


Trefwoorden: Projectmanager eIDASOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Itaq B.V.
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
n.o.t.k.
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ht/Projectmanager eIDAS=LB
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-10-2020 17:14:20