ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Ede zijn wij op zoek naar een Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley.

Omschrijving opdracht:
In Regio Foodvalley willen we in 2050 energieneutraal zijn. We zijn een RES-regio die volgens de landelijke afspraken in maart 2021 een RES 1.0 moeten opleveren waarin onder andere keuzes staan voor de regio om een bijdrage te leveren aan de opwek van wind en zon. Alsook afspraken hoe we omgaan met de verdeling van warmte in onze regio. Dat is een gevoelig en complex proces waarin 8 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en ca. 10 regionale stakeholders de inhoud bepalen. Dit doen we volgens het proces dat we hebben vastgelegd in het Startdocument RES Foodvalley. We werken vanuit consensus en volgen de principes van mutual gains.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Jij bent verantwoordelijk voor:
- Het project- en procesmanagement om van een concept-RES naar een RES 1.0 te komen.
- De totstandkoming van een uitvoeringsprogramma RES met bijbehorende organisatie waarbij een duidelijke verbinding wordt gemaakt met de doelstellingen uit de Strategische Agenda van Regio Foodvalley.
- Jij geeft sturing aan het kernteam RES (6 mensen) en bent voorzitter van het AO (ambtelijk overleg) RES. Samen met de bestuurlijk trekker bereid je de vergaderingen voor van de stuurgroep RES en samen met de voorzitter van het stakeholdersoverleg, bereid je de stakeholdersoverleggen voor. In beide overleggen wordt verwacht dat je richtinggevende adviezen geeft.

Gesprekken:
De online interviews zullen plaatsvinden op woensdag 22 april 2020. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 voor 2 - 8 uur per week en vanaf 1 juni 2020 tot en met 3 mei 2021 voor 16 uur per week.
2. Je hebt relevante opleiding op WO niveau (op CV aantoonbaar).
3. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met complexe processen met meerdere regionale private en publieke stakeholders met tegengestelde belangen (op CV aantoonbaar).
4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van project- of procesmanager (op CV aantoonbaar).
5. Je hebt specifieke ervaring opgedaan met de energietransitie (op CV aantoonbaar).
6. Je hebt kennis van bestuurlijke processen van overheden (op CV aantoonbaar).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis en ervaring met onderhandelingsprocessen, bij voorkeur Mutual Gains Approach (op CV aantoonbaar).
2. Je beschikt over een meegeleverd portfolio met relevante voorbeelden van de door jouw behaalde project-/procesresultaten.
3. Je hebt ervaring met transitiemanagement, bij voorkeur in de energietransitie.
4. Je hebt ervaring in of affiniteit met de Regio FoodValley.

Competenties:
- Inzicht in de aandachtspunten en patronen van een transitieproces.
- Communicatieve vaardigheden.
- Vaardigheden om partijen bij of tot elkaar te brengen.
- Makkelijk schakelen tussen strategie/beleid en uitvoering.
- Resultaatgerichtheid.
- Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed bestuurlijk gesprekspartner.
- Analytisch vermogen om snel te kunnen schakelen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Ede
Startdatum: 04-05-2020
Duur: 03-05-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-04-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zie gesprekken

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanager Regionale Energie Strategie voor Regio Foodvalley, Projectmanager, Regionale Energie, Strategie, voor Regio FoodvalleyOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Ede
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
04-05-2020
referentie:
ITC-ICI05241
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
27-03-2020 10:03:10