Projectmanager Omgevingswet DSO., Leiden

Omschrijving:
Voor Servicepunt 71 zijn wij op zoek naar een Projectmanager Omgevingswet DSO.

Omschrijving opdrachtgever:
Als vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben wij onze bedrijfsvoeringstaken grotendeels ondergebracht bij Servicepunt71. Samen vormen wij de Leidse regio. Met onze verscheidenheid hebben we iedereen iets te bieden: van historie en cultuur tot groen en ruimte. Kortom een geweldige regio om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn!

Gezamenlijke regionale opgaven:
In de dagelijkse praktijk werken we al samen in de Leidse regio omdat onze informatieomgeving dit vereist. Er is een verwevenheid in het gebruik van systemen, zoals bijvoorbeeld voor zaakgericht werken. Verder delen we sinds 2012 de ICT infrastructuur en de gezamenlijke bedrijfsvoering.

Omschrijving opdracht:
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatieseringsprojecten. Deze projecten bevinden zich op het terrein van het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen, waar het accent de ene keer meer op functionele aspecten ligt en bij een ander project meer op de technisch inhoudelijke zaken. De vraag is hoe we zorgen dat de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor alle gemeenten binnen de regio, tijdig en passend (generiek wat generiek kan en specifiek wat specifiek moet) wordt gerealiseerd.

Werkzaamheden:
1. Totaaloverzicht verkrijgen van alles wat er in de regio moet gebeuren om aan te kunnen sluiten en klaar te zijn voor het DSO. Dit behelst niet alleen de technische kant, maar juist ook de afhankelijkheden naar (juridische) inhoud en proces. Er zijn nog veel vragen bij de onderliggende ketens binnen Ruimte, vergunningverlening etc. met als kernvraag : Hoe gaan makers van ruimtelijke plannen (omgevingsdocumenten) met behulp van welke digitale middelen, beleid omtrent de fysieke leefomgeving openbaar digitaal beschikbaar stellen. Uiteraard zodanig dat het voor de inwoners optimaal gebruiksvriendelijk toegankelijk is. Tegelijk: hoe kunnen we zo optimaal mogelijk het vergunningen traject inrichten.
2. Opstellen van een generieke ambitie (het verplichte deel) voor de DSO aansluiting binnen de regio en dit vervolgens in lijn brengen met de – verschillende - ambities (het deel gebaseerd op vanuit wensen tav lokale dienstverlening) binnen de aangesloten gemeenten. Vervolgens deze ambities, zowel generiek als aanvullend, afstemmen alle betrokken organisaties, Colleges en uiteindelijk vast laten stellen door de gemeenteraden.
3. In overleg met de diverse verantwoordelijken binnen de gemeenten besluiten hoe de activiteiten die uit 1) en 2) voortvloeien opgepakt moeten worden en opstellen van een plan van aanpak. NB. Belangrijke mijlpaal: na fase 3 dient besluitvorming plaats te vinden over het vervolg traject.
4. Coördineren van de (deel)projecten die vanuit 3) bij de projectmanager Omgevingswet DSO zijn belegd.

Voor deze tijdelijke opdracht zoeken wij een ervaren projectmanager die de projectleiding op zich kan nemen.
Er is een – regionale – Informatiemanager Ruimte die verantwoordelijk is voor de hoofdlijn van de gewenste en noodzakelijke veranderingen op het gebied van de Informatievoorziening binnen het domein Ruimte. Daarmee dus ook voor de lijn die moet leiden tot de veranderingen als gevolg van de nieuwe Omgevingswet. In de hierboven beschreven stappen (1) Inventarisatie (wat is nodig voor DSO aansluiten) en (2) de beschrijving van generieke (verplichte) en aanvullende lokale ambitie wordt vastgelegd wat we willen hebben bereikt per 1 januari 2021. De uitvoering van deze stappen ligt bij de projectmanager maar nadrukkelijk met hulp van de Informatiemanager. De Informatiemanager bewaakt vervolgens ook op hoofdlijn dat de realisatie blijft aansluiten bij de geformuleerde ambities. Er wordt een Stuurgroep Omgevingswet ingesteld met daarin de verantwoordelijke vertegenwoordigers vanuit de 4 gemeenten en SP71 – de opdrachtgevers. Uit de groep van gezamenlijk opdrachtgevers wordt een voorzitter aangewezen die fungeert als gedelegeerd opdrachtgever. De Stuurgroep beoordeelt de projectresultaten en risico’s nav rapportages. Na afloop van een fase en/of (deel)project wordt beoordeeld of de resultaten adequaat zijn. De Stuurgroep is nadrukkelijk bevoegd om in afwijkende situaties, in 1e instantie ter beoordeling aan de projectmanager, een oordeel te vellen en daarop resultaat en/of plan op te laten aanpassen. Het uiteindelijke resultaat ook daadwerkelijk invoeren is een verantwoordelijkheid van de Stuurgroep (want van de opdrachtgever) en dus van de onderscheiden gemeenten.

Om een effectieve besluitvorming door de stuurgroep te kunnen waarborgen zullen de projectmanager en de stuurgroep bij de start van het project enkele duidelijke afspraken moeten maken over:
- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de stuurgroep;
- de beslissingsbevoegdheid van de projectmanager;
- de wijze waarop het projectteam rapporteert aan de stuurgroep;
- de frequentie van bijeenkomen van de stuurgroep.
De projectmanager Omgevingswet DSO legt dus verantwoording af in de Stuurgroep Omgevingswet over aanpak en voortgang van realisatie.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over HBO/Academisch werk- en denkniveau.
2. Je hebt ervaring met erkende projectmethoden zoals PRINCE2 en Agile.
3. Je hebt goede kennis van GEMMA(2).
4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van complexe projecten bij de overheid.
5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van complexe en organisatie-brede projecten.
6. Je hebt kennis van de problematiek omtrent de Omgevingswet en daarbinnen specifiek met DSO.

Competenties/interviewcriteria:
- Je bent een door de wol geverfde projectleider met coachende vaardigheden
- Je bent communicatief sterk en samenwerkingsgericht
- Je kunt duidelijke afspraken met leveranciers maken en weet die te bewaken
- Je hebt oog voor de veranderkundige aspecten van de opgave
- Je weet hoe je je moet bewegen wanneer iets politiek of bestuurlijk gevoelig ligt
- Je bent proactief binnen de context van verschillende belangen en ambities
- Je werkt snel en bent resultaatgericht
- Je bent in staat werk goed af te bakenen
- Je weet koers te houden in een dynamische omgeving
- Je kunt goed plannen, organiseren en bent sterk in budgetbewaking
- Je bent stressbestendig
- Ervaring met een shared serviceorganisatie welke meerdere klant-organisaties bedient is een pré.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Leiden
Startdatum: 5 juni 2019
Duur: 7 maanden
Optie op verlenging: 4 x 6 maanden
Inzet: gemiddeld 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 28 mei en 29 mei 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: project, manager, leider, omgevingswet, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Leiden
provincie:
Zeeland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02283
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-05-2019 11:12:20
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures