Projectmanager Medisch (IV), Utrecht

Omschrijving:
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager Medisch (IV).

Omschrijving opdracht:
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg (MGZ). Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Daarnaast ziet de DGO in het toepassen van (verschillende) technologieën grote mogelijkheden om de MGZ te verbeteren en te vernieuwen. Dit is nodig om aansluiting te houden met civiele zorg en met de veranderingen binnen de krijgsmacht. In de komende jaren moet de achterstand op medisch IV/ICT-gebied worden ingehaald en moet een stabiele en toekomstbestendige digitale IV-omgeving worden gerealiseerd. Daarbij staat een adequate gegevensuitwisseling in de MGZ-keten centraal. Ten behoeve van het verbeteren van de informatievoorziening van de geïntegreerde militaire eerstelijnsgezondheidszorg zal op korte termijn uitvoering worden gegeven aan het geprioriteerde medische IV-project Delight. De geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg is als onderdeel van de MGZ, verankerd in de Militaire Ambtenarenwet en wordt in belangrijke mate geleverd door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB). Het is een combinatie van huisartsgeneeskundige zorg, (aspecten van) bedrijfsgezondheidszorg, farmaceutische zorg, operationele zorg en preventie, gericht op de operationele inzet van de militair. Voor de operationele aansturing van het project Delight heeft de DGO op korte termijn behoefte aan een ervaren projectmanager medische IV.

Omschrijving functie:
Je bent integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het project Delight binnen het domein van de militaire gezondheidszorg (MGZ). Je zorgt ervoor dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een dusdanige wijze worden ingezet zodat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd. Jou primaire aandacht gaat uit naar de businessaspecten (bedrijfsvoering en medische processen geïntegreerde eerstelijnszorg) van het project en het organiseren en betrekken van de resources die vanuit de business beschikbaar moeten worden gesteld. Je ressorteert onder het hoofd Medische IV MGZ en rapporteert periodiek aan de stuurgroep Delight. Je geeft in lijn met het vastgestelde PID op een systematische en gestructureerde wijze leiding aan de uitvoering van het project. Je werkt conform de binnen Defensie geldende standaard en methodiek voor projectmatig werken. Je beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit, rapporteert periodiek en ad hoc over de voortgang, stuurt zo nodig bij en neemt besluiten binnen gegeven kaders. Besluiten die buiten deze kaders vallen, leg jij voor aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Jij legt periodiek verantwoording af aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep.

Omschrijving werkzaamheden:
- Geeft op basis van het door de stuurgroep vastgestelde projectplan (PID) uitvoering aan het project Delight.
- Is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de in het PID gedefinieerde projectresultaten, waarvoor hij/zij het project inhoudelijk en procesmatig opzet, organiseert en aanstuurt.
- Beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.
- Legt aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep periodiek verantwoording af over het project Delight.
- Levert projectresultaten op aan opdrachtgever en draagt deze over aan opdrachtgeverorganisatie en ICT-beheerorganisatie.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau (HBO+ niveau dient duidelijk te blijken uit CV) of minimaal afgeronde HBO opleiding op het gebied van IT, Bestuurlijke Informatiekunde, Bedrijfskunde of Verandermanagement.
- Je hebt minimaal 3 jaar (aantoonbare) ervaring opgedaan met het leiding geven aan IV/ICT projecten met een omvang van 2.000 gebruikers, met grote impact voor de organisatie en haar medewerkers.
- Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 5 jaar) opgedaan met procesanalyse, inrichting van informatievoorziening en implementatie van ICT-systemen in de gezondheidszorg en/of Defensie.
- Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectmanager of adviseur op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de huisartsenzorg, de bedrijfsgeneeskunde en/of Defensie.
- Je hebt minimaal bij 2 projecten ervaring opgedaan in het begeleiden c.q. uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten en/of pakketselectietrajecten van IT-systemen voor de gezondheidszorg en/of Defensie.
- Je hebt minimaal in 5 projecten gewerkt volgens Prince2 en/of beschikt over een van de volgende certificaten (niet ouder dan 3 jaar): Prince2 Practitioner, IPMA B, MSP Practitioner.
- Je hebt minimaal in 2 projecten kennis en ervaring opgedaan van Agile aanpak in projecten en het aantoonbaar toepassen van hieraan gerelateerde methoden en technieken.

Competenties:
- Zelfstandigheid
- Sociale vaardigheden
- Uitdrukkingsvaardigheden
- Plannen en organiseren
- Resultaatgericht

Inzet Periode:
Schatting 1.600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.600 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau C.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Uitgangspunten vooraf met betrekking tot de Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen kandidaat aanbieden die reeds betrokken is bij deze aanbesteding. Deze kandidaat wordt uitgesloten van de procedure. Het staat u echter wel vrij om een kandidaat aan te bieden die niet betrokken is bij deze aanbesteding.

Locatie: Utrecht (voornamelijk) en locaties DGO zorgbedrijven (onze gezondheidscentra zitten op 30 locaties verspreid door heel Nederland).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening, ca. oktober
Duur: 1600 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-08-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 31-08-2018 en/of maandag 03-09-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanager Medisch (IV), Projectmanager, MedischOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm na screening ca. november
referentie:
ITC-ICI00254
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
09-08-2018 21:12:38
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures