ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectmanager Instrumentengidsen Dennis & Eva.

Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandsbestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren.

Omschrijving Programma’s Werk, Inkomen en Schulden:
Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening meer integraal aan te bieden. Zij zijn daarmee aan de slag op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijke niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden.
Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.
De programma’s zijn; Moderniseren Werkdomein; Verbinden schuldendomein en door ontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven. Instrumentengidsen Dennis & Eva vallen onder het programma Moderniseren Werkdomein.

Omschrijving opdracht:
De projectmanager Instrumentengidsen Dennis & Eva, is mede verantwoordelijk voor het beleid voor het programma Instrumentengids Dennis & Eva. Deze gidsen zijn in de afgelopen periode gerealiseerd en tijdens pilots ingezet in 3 arbeidsmarktregio’s (Dennis) en 1 gemeentelijke organisatie (Eva). Het is de bedoeling dat beide gidsen in drie fasen (tot eind 2022) worden uitgerold bij alle 35 arbeidsmarktregio’s en 260 van de 355 gemeenten. De inhuur beperkt zich vooralsnog tot Fase 1 (tot eind maart 2021) waarin 10 gemeenten en 10 arbeidsmarktregio’s gaan deelnemen. Tijdens fase 1 worden de gidsen breder ingezet en beproefd, zodat een goed beeld ontstaat bij de potentiële doorontwikkelingen, wat nodig is voor een bredere uitrol in fase 2 (totaal 35 arbeidsmarktregio’s en 60 gemeenten) en er wordt een onderzoek gestart naar de affectiviteit van de gidsen.

Omschrijving werkzaamheden:
- Strategische beleidsontwikkeling.
- Belangenbehartiging en (strategische) communicatie in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
- Agenda setting en voorbereiding (bestuurlijke) overleggen in de keten, met gemeentelijk veld en binnen de VNG.
- Voorbereiden (bestuurlijke) overleggen.
- Opstellen van documenten (adviezen en rapporten) ter voorbereiding van planvorming en besluitvorming.
- Onderhouden van contacten met ketenpartners SWZ, UWV, SVB, BKWI, Inlichtingenbureau en de Werk & Inkomen-afdelingen van gemeenten
- Inhoudelijke inbreng in de verschillende projecten.
- De gemeentelijke inbreng in de verschillende projecten met pilots en in de overleggen organiseren en stimuleren.
- Afstemming van de activiteiten binnen de projecten op andere lopende interbestuurlijke trajecten met de betrokken dossierhouders vanuit VNG en VNG Realisatie en het zo nodig (op verzoek) participeren in andere relevante afstemmingsoverleggen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt Academisch werk- en denkniveau, aantoonbaar door middel van minimaal een HBO- opleiding en 5 jaar werkervaring op WO-niveau.
2. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, als beleidsmedewerker, projectleider of adviseur op het gebied van voorzieningen gericht op digitale interactie met burgers en bedrijven.
3. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, binnen een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid.
4. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in de rol van beleidsmedewerker, projectleider of adviseur waarbij de verbinding moest worden gemaakt tussen tactisch en operationeel niveau, zowel binnen een gemeentelijke organisatie als met andere stakeholders.
5. Je maakt gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare beleidservaring in hoe werkzoekenden maatschappelijk fit en/of werkfit gemaakt kunnen worden en wat hiervoor nodig is qua bedrijfsprocessen.
2. Je hebt ervaring met projecten in de ketensamenwerking met UWV, Gemeenten, bemiddelingspartijen en/of werkgevers.

Competenties:
- Flexibiliteit
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Samenwerkend
- Integriteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 06-11-2020
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-10-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 5-11-2020 van 13:00 tot 16:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanager, digitale interactie, overheid, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
06-11-2020
referentie:
ITC-ICS06681
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-10-2020 14:18:52