ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Omgevingsdiensten ODRA, ODR en OVIJ zijn wij op zoek naar een Projectmanager Implementatie VTH-zaaksysteem.

Omschrijving opdrachtgever:
De Omgevingsdiensten Regio Arnhem (ODRA), Rivierenland (ODR) en Veluwe IJssel (OVIJ) voeren in opdracht van gemeenten en de provincie Gelderland de VTH (Vergunning, Toezicht, Handhaving) taken uit op het gebied van Milieu en Bouw (OVIJ voert geen Bouwtaken uit). Tevens vindt adviesverlening plaats op gebied van bijvoorbeeld bodem en energie. De komende jaren zal de adviserende rol groter worden, onder meer vanwege de invoering van de Omgevingswet. De noodzaak om informatie uit te wisselen en te delen wordt groter en dwingt ons om onze informatievoorziening te standaardiseren, processen op elkaar af te stemmen en aan te sluiten op landelijke voorzieningen. Daarnaast dient de Omgevingswet zich aan, deze zal leiden tot aanpassingen in de inrichting en uitvoering van VTH-processen. ODRA, ODR en OVIJ stappen over naar een nieuw VTH-zaaksysteem d.m.v. een gezamenlijke aanbesteding. De Omgevingsdiensten willen processen en werkwijze standaardiseren maar er blijft ruimte voor ‘couleur locale’. Voor elke Omgevingsdienst komt een eigen implementatie. Geplande opleverdatum van het nieuwe VTH-zaaksysteem is juli 2020.

Omschrijving opdracht:
Projectmanager implementatie VTH-zaaksysteem (startdatum 16-09-2019) Het begeleiden van de implementatie van de nieuwe VTH-zaakapplicatie bij de drie Omgevingsdiensten. De implementatie behelst het inrichten van de applicatie, inclusief de koppelingen en de migratie van data. Naast deze technische aspecten, ook trekken van het veranderkundig deel; opleiden van medewerkers en borging in het proces. De projectmanager zal nauw samenwerken met de procesmanager, interne projectleiders en informatiemanagers van de afzonderlijke omgevingsdiensten en de leverancier.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je bent eindverantwoordelijk voor de projectbewaking m.b.t. tijd, kwaliteit en budget/kosten.
- Je organiseert en onderhoudt contacten met alle betrokkenen (in- en extern) t.a.v. de uitvoering en de voortgang van het project.
- Tijdens het project coördineer je de activiteiten van de verschillende projectteams.
- Verantwoordelijk voor de juiste informatie en overdracht naar de opdrachtgever.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 16-09-2019 tot en met 1-7-2020 voor minimaal 24 uur tot maximaal 32 uur per week.
2. Je bent inzetbaar vanaf 16-09-2019 tot en met 1-7-2020 voor 3 à 4 dagen per week.
3. Je hebt ervaring met organisatie overschrijdende projecten.
4. Je hebt ervaring met (project)management methodieken als Lean, Agile, Projectmatig werken en Prince II.
5. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van het domein van vergunningen, toezicht en handhaving.
6. Je bent gewend te werken in een dynamische en complexe werkomgeving, waarin diverse belangen spelen zowel lokaal als regionaal.
7. Je hebt minimaal vijf jaren ervaring met het leiden van complexe ICT- projecten.
8. Je hebt minimaal HBO werk-en denkniveau.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met projectmanagement methodieken als Lean, Agile, Projectmatig werken en Prince II.
2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van ICT-implementatietrajecten.
3. Je hebt ervaring met organisatie overstijgende stakeholders.

Competenties:
- Communicatief.
- Resultaatgericht.
- Je kunt goed verwachtingen managen.
- Je zoekt makkelijk de samenwerking op.
- Je bent een teamspeler.
- Je bent analytisch.
- Je bent ondernemend.
- Je hebt een pro-actieve houding.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Arnhem
Startdatum: 16-09-2019
Duur: 01-07-2020
Optie op verlenging: nee
Inzet: 24-32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 13-09-2019 tussen 9.00- 12.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanager Implementatie VTH-zaaksysteem, Projectmanager, Implementatie, VTH-zaaksysteemOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Arnhem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
Marktconform
start project:
16-09-2019
referentie:
ITC-ICI03199
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-08-2019 11:40:13