ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een Projectmanager Cluster Projecten PARK21.

Omschrijving opdracht:
De gemeente Haarlemmermeer zoekt een projectmanager die ingezet zal worden bij het project PARK 21. Dit park met een oppervlak van 1.000 hectare is gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De projectmanager zal zich voornamelijk bezighouden met 2 gebiedsontwikkelingen binnen het project PARK21, deze zijn;
Flumen - gebiedsontwikkeling van 17 hectare;
Groot Vennep - gebiedsontwikkeling van 72 hectare.

Omschrijving opdracht:
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen zoals die zijn afgesproken met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. Je organiseert en structureert op professionele wijze jouw (deel)projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en de diverse gemeentelijke teams.
Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project.
Je draagt zorg voor helder geschreven projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming.Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op gebieds(her)ontwikkeling.
Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing van de deelprojecten en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. De verantwoordelijkheid van het gehele project PARK21 is in handen van een Senior Projectmanager
Je bent verantwoordelijk voor het projectresultaat en zorgt er voor dat jouw projecten binnen de gestelde planningen en budgetten gerealiseerd worden.
Je organiseert jouw project gestructureerd. Je legt de basis vast in een project- en procesplanning, risicoanalyse en een plan van aanpak. Je bent binnen jouw opdracht en mandaat integraal verantwoordelijk voor jouw deelprojecten.
Je rapporteert professioneel over voortgang en legt verantwoording af over jouw project aan de Senior Projectmanager en de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever.
Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Gewenst profiel:
- De gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
- Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
- Beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
- Is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
- Beschikt over goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
- Weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
- Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt universitair denk- en werkniveau door ervaring of opleiding. Genoten opleiding bij voorkeur op het gebied van planologie, civiele techniek of bedrijfskunde.
2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectmanager in het sturen van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur met groenprojecten;
3. Je hebt aantoonbare ervaring met juridisch-planologische kennis en bekend is met organische gebiedsontwikkeling.
4. Je voldoet aan de gevraagde inzet en bent beschikbaar op de gewenste startdatum.
5. Je bent flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
6. Je gedraagt je integer en bent bereid integriteitverklaring te ondertekenen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie (100.000+).
2. Je hebt aantoonbaar relevante ervaring als projectmanager met complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur met groenprojecten.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met organische gebiedsontwikkeling in een van origine agrarisch landschap.

Competenties:
- goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid t.b.v. de gebruikers en agrariërs van PARK21
- ervaring met participatie
- werken in teamverband
- houding en gedrag
- flexibiliteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Hoofddorp
Startdatum: 01-09-2020
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 21/22 juli 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanagement, groenprojecten, agrarischOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Hoofddorp
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2020
referentie:
ITC-ICMO05942
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
01-07-2020 11:22:49