ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Veiligheidsregio Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectmanager Aanbesteding Bronafzuiging en Lucht.

Omschrijving opdrachtgever:
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.
Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.
Deze opdracht wordt gecoördineerd vanuit het team Facilitaire Zaken. Het team Facilitaire Zaken is onderdeel van de afdeling Facilitair & Inkoop en valt binnen het directoraat Bedrijfsvoering.

Omschrijving opdracht:
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gebruikt voor het uitvoeren van haar (repressieve) taken een 71-tal brandweerposten. Deze brandweerposten zijn vrijwel allemaal in eigendom van gemeenten. VRU gebuikt deze posten ‘om niet’. De afspraak is dat de betrokken 26 gemeenten zorgdragen voor het ter beschikking stellen van een volledig geoutilleerde brandweerpost en zorgdragen voor de exploitatie daarvan.
In een aantal gevallen zijn de benodigde installaties nog niet compleet en/of op het afgesproken niveau. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de aanschaf van nieuwe voertuigen door de VRU.
De opdracht behelst een ‘inhaalslag’ die gemaakt wordt door de VRU als verlengstuk van de uitrol van deze nieuwe voertuigen. Het gaat hierbij om de volgende installaties; bronafzuiging en lucht (o.a. compressoren en toebehoren). Op basis van een uitgevoerde inventarisatie is de inhaalslag aanbesteed volgens de juiste wettelijke procedure (en cf. inkoopbeleid VRU) en nu dient de implementatie van hetgeen werd ingekocht te projectmatig te worden begeleid.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met overheidsaanbestedingen in de afgelopen 5 jaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmanager op het gebied van aanbestedingen.
2. Je hebt aantoonbare ervaring en/of affiniteit met een brandweerorganisatie/Veiligheidsregio, blijkend uit relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar.
3. Je hebt aantoonbare ervaring en/of affiniteit met gebouw gebonden installaties, blijkend uit relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van technische projecten en het managen daarvan, blijkend uit minimaal 3 relevante projecten.

Competenties:
- Zelfstandig.
- Oordeelsvormend.
- Omgevingsbewust.
- Overtuigingskracht.
- Besluitvaardigheid.
- Initiatief.
- Voortgangscontrole.
- Technisch inzicht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: Z.s.m.
Duur: Tot uiterlijk 31 december 2021
Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 22-01-2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanager Aanbesteding Bronafzuiging en Lucht, Project, manager, Aanbesteding, Bronafzuiging en Lucht, ProjectmanagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICG07441
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
14-01-2021 12:35:49