ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Projectmanager/Expert Implementatie Mavim.

Omschrijving opdracht:
In de marktconsultatie is naar voren gekomen om over te gaan tot aanschaf van een oplossing (Mavim) ter ondersteuning van het beheer en ontsluiten van processen inclusief implementatie en opleiding. Voor deze implementatie is een projectmanager (een expert in het implementeren van Mavim) benodigd.

Verantwoordelijkheden, Resultaten:
De ‘Projectmanager / Expert Implementatie Mavim’ heeft de volgende taken:
- Het laten verzorgen van de directe inkoop van licenties via de broker constructie van ONS-SSC.
- Het verzorgen en nader begeleiden van de Mavim implementatie inclusief:
- Het opstellen van een plan van aanpak;
- Een demo laten verzorgen van de Mavim oplossing;
- Inrichting van Mavim;
- Borging in de organisatie;
- Het (laten) verzorgen van een opleiding;
- Borgen dat de architectuur uitgangspunten worden meegenomen bij de inrichting.

Omschrijving opdrachtgever:
De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen – de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur – en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams.
Het team Informatie (verder: BVINF), waar de ‘Projectmanager / Expert Implementatie Mavim’ deel van gaat uitmaken, levert diensten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeleid en –architectuur en informatiebeheer.
De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast BV zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).
Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel, en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT-infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC.
De provincie heeft een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in twee programma’s: Lean Organiseren en Beleid & Realiseren.
Het project ‘Beheren en ontsluiten van processen WK, PD, BV’ wordt als onderdeel van het programma “Beleid & Realiseren” uitgevoerd binnen de kaders van het ‘STIP’.

Project:
De behoefte van de provincie Overijssel om snel te veranderen vraagt om flexibele en gestroomlijnde bedrijfsprocessen en informatievoorziening die efficiënt en transparant op elkaar zijn afgestemd. Om aan deze vraag tegemoet te komen is het noodzakelijk dat de kennis van bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie, ondersteunende ICT en de onderlinge relaties eenduidig en transparant beschikbaar is. De provincie wil daarvoor een procesmanagement tool selecteren dat helpt in haar behoefte om eenduidig proces beheer uit te voeren. Daartoe heeft zij eerst Informatie advies laten uitvoeren en daarna via een marktconsultatie de markt gevraagd haar te helpen bij het verfijnen van het selectieproces.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 7 september 2021 tot en met 10 december 2021 voor 16 tot 24 uur per week.
2. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als projectmanager in de periode 2016 tot heden.
4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring in informatie trajecten met en advisering over Mavim en dan met name de implementatie inclusief inrichting daarvan in de periode 2016 tot heden.
5. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken met verschillende stakeholders in het Informatiedomein in de periode 2016 tot heden.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met Mavim implementatie en inrichting vraagstukken binnen overheidsorganisaties. Dit aan de hand van minimaal 2 concrete te benoemen trajecten.
2. Je hebt kennis van Informatie- en ICT-architectuur en van het inrichten van procesmanagement binnen een Provincie.

Competenties:
- Communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
- Organisatiesensitiviteit;
- Samenwerken;
- Analytisch denken;
- Oordeelsvorming;
- Integraal overzicht;
- Resultaatgericht werken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle (en i.v.m. Corona maatregelen deels vanuit huis)
Startdatum: 07-09-2021
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16-24 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-08-2021
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 26 augustus 2021 tussen 09.00 uur en 13.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectmanager, implementatie, MavinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle/Thuis
provincie:
Overijssel
uurtarief:
Marktconform
start project:
07-09-2021
referentie:
ITC-ICMO09453
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
07-07-2021 11:47:12