ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Voorschoten zijn wij op zoek naar een Projectleider beleidsplan sociaal domein.

Opdracht:
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een visie op het sociaal domein voor de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar. De afgelopen jaren is er binnen het sociaal domein hard gewerkt om deze transformatie binnen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar verder vorm te geven met als belangrijkste doel om inwoners sneller en beter te helpen bij hun zorg- en ondersteuningsvragen zodat zij de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Er blijft ruimte voor verbetering. Om te zorgen dat echt iedereen mee kan doen in de maatschappij moet de gemeente, samen met maatschappelijke partners én de inwoners verder aan de slag. Door de evaluatie van het beleidsplan kan opnieuw focus aangebracht worden in de onderwerpen waaraan de komende jaren samen met maatschappelijke partners en inwoners moet worden gewerkt. Voor het nieuwe beleidsplan geldt dat we:
- Willen behouden wat goed gaat.
- Verbeteren waar mogelijk.
- Vernieuwen indien nodig.
Binnen het sociaal domein werken we met een maatschappelijke agenda. In de maatschappelijke agenda staan onze ambities binnen het sociaal domein in zeven doelen beschreven. Het vormt de kapstok voor alle activiteiten die wij uitvoeren binnen het sociale domein. Het zorgt er ook voor dat we allemaal dezelfde doelen voor ogen hebben. We sturen op de maatschappelijke effecten die we willen behalen. Om deze effecten te bereiken willen we een aantal ontwikkellijnen/ thema’s gaan benoemen/in gang zetten waar we binnen het sociaal domein integraal aan kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan “grip op het leven’ ‘gezonde leefstijl’ ‘eenzaamheid’ etc. Hiermee willen we een verbinding leggen tussen alle beleidsterreinen. Ook de relatie met cultuur en sport willen we terugzien.

Dit alles betekent voor jou in je rol van projectleider:
1. In afstemming vormgeven van het interne en externe proces om te komen tot een evaluatie (onder meer door een participatietraject), herijking en actualisatie beleidsdocument sociaal domein voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.
2. Regievoeren op deze processen.
3. Zorgdragen voor een borging van een plan, do, check, act cyclus zodat herijken, onderhoud en bijsturen van de uitvoeringsvisie een vast onderdeel wordt van de jaarplanning van de team Meedoen Beleid.
4. Je kunt uit de voeten met:
-Het neerzetten van een stevige en houdbare lange termijn visie, die zich goed laat vertalen naar een flexibele uitvoeringsvisie met een pdca cyclus.
-een flexibele uitvoeringsvisie op spreekwoordelijk 5 A4’tjes die ook houvast biedt voor de uitvoering inclusief de ketenpartners in plaat van een allesomvattend klassiek beleidsstuk
-Het uitgangspunt is: het beleidsplan sociaal domein heeft de belangrijkste manifestatie in de praktijk, daar gebeurt het
-een beleidsplan sociaal domein vereist gestructureerd onderhoud vanuit en richting die praktijk anders blijft het een dode letter
-evaluatie bestaat uit het ophalen van ervaringen door middel van een participatietraject
-en beter nog, daar krijg je energie van

Omschrijving opdrachtgever:
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Referentie:
De opdrachtgever verlangt minimaal 2 relevante referenties. Indien nodig zullen wij hierom vragen.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Beschikbaar per 17 oktober 2022 voor 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s)

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker of projectleider Sociaal Domein 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het opstellen van een visie op/binnen het sociaal domein (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) 3. Aantoonbare werkervaring in de laatste 3 jaar met het opzetten van participatietrajecten bij het opstellen van een visiedocument (duidelijk benoemen in het cv) .


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Voorschoten
Startdatum: 17 oktober 2022
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: 3 maal 3 maanden
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28 september 2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op donderdag 6 oktober 2022 van 14.00 tot 16.00 uur.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider beleidsplan sociaal domeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Voorschoten
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
17 oktober 2022
referentie:
ITC-ICAP17193
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
23-09-2022 13:30:33