ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Hogeschool Rotterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Achtergrond opdracht:
Hogeschool Rotterdam is voornemens een Europese aanbesteding uit te voeren voor HRM software in 2021. De voorbereidingen voor een marktconsulatie in januari 2020 zijn reeds gestart. Het voornemen is om eind tweede kwartaal 2021 tot een gunning te komen. Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een projectmanager met ruime ervaring op (e)HRM gebied, inclusief voorbereidingen en aanbestedingstrajecten heeft geleid van offerte, beoordeling en gunningsfase tot en met de ondertekening van het contract en hierin de stakeholders heeft begeleid.

Omschrijving opdracht:
Voor een goede uitvoering van dit traject is een projectleider nodig met er ervaring in het begeleiden van dit soort trajecten en vooral organisatorisch sterk is.
De projectleider is verantwoordelijk voor het (verder) samenstellen van het projectteam waar aan zij leiding geeft.

De projectleider is verantwoordelijke voor:
- Volgens PRINCE2 methodiek (of vergelijkbaar) begeleiden van het traject (vanaf mandaat tot closure)
- Opstellen van het projectplan in opdracht van de vanuit het CvB (gedelegeerd) opdrachtgever, met daarin meegenomen alle relevante stakeholders en technische, organisatorische en procesmatige randvoorwaarden en de functionele eisen en wensen om te kunnen vertalen in een Programma van Eisen.
- Zorgdragen voor de bemensing van het programma/projectteam, hierbij rekening houdend met de benodigde kennis en competenties. Maakt daarbij effectief gebruik van interne en indien noodzakelijk externe resources;
- Rapporteert direct aan de stuurgroep;
- Adviseren en richting geven aan opdrachtgever/stuurgroep, informeren stakeholders;
- Aansturen van het projectteam en optreden als voorzitter bij projectbesprekingen;
- Sturen door actieve beïnvloeding van de actoren in de omgeving van het project;
- Interveniëren bij escalaties, en/of politieke belangen partijen op één lijn krijgen;
- Onderhouden contacten met opdrachtgevers en leveranciers;
- Zorgdragen dat alle onderdelen binnen de randvoorwaarden kosten, kwaliteit, tijd en organisatie worden afgerond;
- Initiëren van de communicatie rondom de vernieuwing en verbetering van eHRM;

Toelichting uren per week:
Tot 31-12-2020 16 uur per week. Vanaf 1-1-2021 gemiddeld 32 uur per week

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in Europese aanbestedingstrajecten.
3. Je hebt ervaring in het Hoger Beroeps onderwijs.
4. Je hebt ervaring met management van IT-projecten in een vergelijkbare ( onderwijs ) setting.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met leidinggeven aan een multidisciplinair projectteam.
2. Je hebt ervaring met opereren binnen een programma organisatie.
3. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingen voor HRM/IT.

Competenties:
- Verbinden
- Proactief
- Stressbestendig en in staat overzicht te houden
- Integer
- Oplossingsgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 1-11-2020
Duur: 30-9-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-10-2020
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: project, manager, aanbesteding, HRMOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO06685
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
17-10-2020 08:49:56