ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor (DASTwente) Regio Twente zijn wij op zoek naar een Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader Overijssel.

Omschrijving opdracht:
Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Wij zoeken een projectleider die kan werken op het snijvlak van zorgaanbieders en gemeenten. Je maakt verbinding en blijft in verbinding ook als het wat moeilijker wordt. Je bent een deskundige gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkt, HR- vraagstukken binnen de zorg. En weet ook de relatie tot onderwijs hierin te leggen.

Het project Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Voor het bieden van bescherming voor kwetsbare kinderen is het nodig dat er voldoende kwalitatief goed geschoolde medewerkers in het gedwongen kader zijn. Het doel van het ontwikkelen van een strategische HR-agenda voor de regio's IJsselland en Twente is het werven en behouden van medewerkers in de keten van het gedwongen kader. In het project wordt onderzocht wat hiervoor de werkzame elementen zijn. Hiervoor zijn eerste aanzetten geweest in de vorm van verkenningen op de problematiek welke nu vragen om een vertaling naar een HR agenda voor het gedwongen kader.

Om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken zal de strategische HR-agenda zich richten op de volgende onderdelen waarvan we weten dat deze een rol spelen bij het aantrekken en behouden van personeel:

 • werving en selectie;

 • agressie en bejegening;

 • werkdrukverlaging (overbruggingszorg);

 • werkplezier


en ook op het realiseren van duurzame en creatieve (zij-) instroom van nieuwe collega's.De strategische HR agenda is bedoeld om een overstijgende en samenhangende aanpak te ontwikkelen voor zowel de korte als lange termijn.

De opdracht:
Het opstellen van een Strategische HR-agenda voor de korte en middellange termijn. Hierin neem je de projectleiding voor de periode van september 2022 tot en met december 2022. Je steltsamen met de ketenpartners JBOV, WSG, LJ&R, RvdK, VT en de beide regio's een plan op. Hierbij maak je gebruik vande inventarisatie van de huidige knelpunten en beschikbaar materiaal zoals Foto GI , verbeteragenda, medewerkertevredeheidsonderzoeken, cliënttevredenheidsonderzoeken, opbrengstdocument strategische HR agenda HHM, etc. Ook ligt er al een eerste aanzet tot een agenda. Verder:


 • Adviseer je over aansluiting bij landelijke trajecten zoals Alle kansen Benut.

 • Adviseert je over de werkzame elementen en niet -werkzame elementen voor het werven en behouden van medewerkers.

 • Ontwikkel je een aanpak (voor zowel de korte als de lange termijn) met aanbevelingen.

 • Wordt er evt. onderzocht hoe aanvullende financiering voor de acties verkregen kan worden. Bv. aanvragen bij fondsen.

 • Worden bij de agenda relevante derde partijen betrokken zoals hogescholen.

 • Wordt gebruik gemaakt van relevante informatie uit andere regio's, landelijk bekende informatie, wetenschappelijke onderzoek, etc.

 • Wordt aangesloten bij de reeds gestarte initiatieven in de regio's zoals het mogelijk maken van traineeships met financiering van de provincie, de relatie die gelegd is met de landelijke HR agenda en het zij-instroom programma van hogeschool Saxion.


Duur; september – december 2022
Deze duur is bepaald op de loopduur van de subsidie die we vanuit het ministerie krijgen in het kader van de Verbeteragenda gedwongen kader.

Resultaat:
Een uitgewerkte Overijsselse Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel op basis van een eerste aanzet hiertoe en het opbrengstdocument HHM.Bestaande uit:


 • inzicht in de werkzame elementen voor het werven en behouden van personeel;

 • inventarisatie van de lopende initiatieven bij de ketenpartners;

 • aanbevelingen voor acties voor de korte en termijn en lange termijn en hoe deze structureel te borgen;

 • netwerk van het gedwongen kader met organisaties op het veld van arbeid- en scholing, zoals de hogescholen.Dit ben jij


 • Je bent bekend met het zorglandschap van Overijssel en specifiek het gedwongen kader.

 • Je hebt ervaring met soortgelijke projecten en het samenspel tussen gedwongen kader, gemeenten, onderwijs en landelijke initiatieven.

 • Ervaring met projectmanagement / bestuur advisering.

 • Bestuurlijk/ politiek sensitief.

 • Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch , uitvoerend).De organisatie
OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. Door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren, zorgt OZJT/Samen14 ervoor dat alle veertien gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners.

j_id0__j_id1__j_id119__j_id344__j_id649__j_id667__j_id669 = window.onload; window.onload=function() { if (j_id0__j_id1__j_id119__j_id344__j_id649__j_id667__j_id669!= null) j_id0__j_id1__j_id119__j_id344__j_id649__j_id667__j_id669();};

Functie eisen (knock-out criteria):
 1. Akkoord procedure en inhuurvoorwaarden (oa all-in tariefstelling wat betreft rkosten woon-werk).
 2. Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden niet door Opdrachtgever vergoed.
 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met projectmanagement / bestuur advisering.
 4. Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding.
 5. Kandidaat heeft ervaring met soortgelijke projecten en het samenspel tussen gedwongen kader, gemeenten, onderwijs en landelijke initiatieven.


Functie wensen (gunningscriteria):
 1. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij een gemeente.
 2. Kandidaat is bekend met het zorglandschap van Overijssel
 3. Kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding.
 4. Kandidaat heeft een aantoonbare werkervaring op strategisch HR gebied.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: EnschedeStartdatum: 1-9-2022
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: ja
Inzet: 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-08-2022
Sluitingstijd: 9.00 uur
Intakegesprek: N.t.b

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader OverijsselOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Enschede
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
1-9-2022
referentie:
ITC-ICAP15988
duur opdracht:

uren per week:

publicatiedatum:
03-08-2022 10:30:52