Projectleider Voorbereiding en Implementatie ZWB, Zoetermeer

Omschrijving:
Voor Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Projectleider Voorbereiding en Implementatie ZWB.

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Omschrijving opdracht:
De wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg (LV), Rijswijk (RW) en Zoetermeer uitgevoerd in een gemeenschappelijk regeling (GR DSW). LV en RW hebben aangegeven te willen stoppen met de GR. Zoetermeer wil haar activiteiten op het gebied van werk samenvoegen met de huidige activiteiten van de DSW in een nieuw te vormen Werkbedrijf in de vorm van een BV. LV en RW gaan inkopen bij dit nieuwe werkbedrijf. Voor dit werkbedrijf wordt een organisatie inrichtingsplan (OIP) opgesteld. We zoeken een projectleider om dit OIP af te ronden en om vooruitlopend op een aan te stellen kwartiermaker de implementatie van het Werkbedrijf te starten.

Omschrijving werkzaamheden:
- Regie op en afronden van het OIP.
- Verzorgen van het (bestuurlijk) besluitvormingsproces.
- Het geven van leiding aan verschillende werkgroepen en de projectondersteuning.
- Het realiseren van afstemming met programma Inkomen (werk en inkomen worden ontvlochten); het programma Ontwikkeling (aandacht voor vakdeskundigheid) , het afbouwspoor GR DSW, het bredere sociaal domein en betrokkenheid externe partners.
- Het opstellen van een implementatieplan WB.
- Het starten van de implementatie van het WB.
- Regie en sturing op de planning en bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de vormgeving van het WB.
- Secretaris en adviseur van de bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep; voorzitter van de ambtelijke projectgroep.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring als kwartiermaker/projectleider met oprichting en inrichting van een nieuwe rechtspersoon in de afgelopen 2 jaar.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met een SW-bedrijf.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met de participatiewet.
4. Je bent per 1 september 2019 beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring als programmamanager in de afgelopen 5 jaar.
2. Je hebt aantoonbaar kunnen schakelen op diverse borden (bestuur/directie/ambtelijke organisatie).
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met complexe herstructurering vraagstukken binnen het sociaal domein beleidsterrein re-integratie.
4. Je bent bekend met de (arbeidsmarkt) regio en de vraagstukken die spelen op het gebied van de participatiewet en sociale voorzieningen.

Competenties:
- Proactieve zelfstandige houding.
- Bestuurlijke sensitiviteit.
- Stevig en doortastend op regie en samenwerking.
- Inhoudsdeskundigheid op alle terreinen.
- Resultaatgerichtheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zoetermeer
Startdatum: 01-09-2019
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: 2x 6 maanden
Inzet: 28 tot 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 15-07-2019 09.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: Projectleider Voorbereiding en Implementatie ZWB, Projectleider, Voorbereiding, Implementatie, ZWBOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zoetermeer
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2019
referentie:
ITC-ICI02828
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
09-07-2019 09:48:46