ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Projectleider Technisch Beheer.

Omschrijving opdracht:
De sector Huisvesting van de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politiedienstencentrum, bestaat ondermeer uit het Team Technisch Beheer. De sector richt zich op het optimaal faciliteren van de politie bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. de sector Huisvesting is geconcentreerd ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten of het onderhoud wordt uitgevoerd. Het Team Technisch Beheer heeft als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de politie. Voor de doorontwikkeling van de beheeropgave zoeken we een projectmanager die de procesmatige uitwerking gaat doen op de doorontwikkeling vastgoedbeheer en uitwerken en implementeren procesbeschrijvingen, uniformiteit en standaardisatie werkprocessen. Dit alles om vanuit Technisch Beheer door te groeien naar een professionele vastgoedbeheer-organisatie.

Doelstelling:
Concrete opdrachten en op te leveren resultaten:
- Uitwerken en implementeren van de (interne) organisatie, de bemensing en de benodigde financiën om alle beheerprocessen m.b.t. vastgoedbeheer in de brede zin, binnen één organisatorische sturingslijn samen te brengen. De basis voor de uitwerking is enerzijds een duidelijke demarcatie van verantwoordelijkheden tussen centraal (beleid & uitvoeringskaders, financiën, sturing & verantwoording) en decentraal (matchen van vraag en aanbod, bestellen / afroepen, begeleiden & toezicht, factuurafhandeling) en anderzijds een effectieve en respectvolle samenwerking tussen centrale en decentrale teams.
- Uitwerken en implementeren procesbeschrijvingen vastgoedbeheer, zowel de voorbereidende, de uitvoerende en de administratieve processen, als de (management-)processen: monitoring, bijsturing en verantwoording.
-Voor de doorontwikkeling van de beheeropgave is het belangrijkste coördinatiemechanisme ‘standaardisatie van werkprocessen’. Gestandaardiseerde werkprocessen (en de administratie daarvan in het FMIS) maken de organisatie en haar aanbod niet alleen voorspelbaar en betrouwbaar voor de eindgebruikers, maar zij zijn ook voorwaarde voor betrouwbare en volledige voortgangs- en managementrapportages en daarmee voor de effectiviteit van de managementprocessen.
- Verantwoordelijk voor inbreng van eisen voor Europese aanbestedingstrajecten voor vastgoedbeheer-‘producten en diensten’, vanuit perspectief ‘in control willen zijn’.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Maakt onderdeel uit van het MT van Technisch beheer
- Fungeert als bruggenbouwer tussen de verschillende ketenpartners binnen en buiten huisvesting
- Is als projectleider betrokken bij de doorontwikkeling en verbeterttrajecten van Technisch Beheer op de de te leveren resultaten
- organiseert, ondersteunt, begeleidt en implementeert vastgestelde (nieuwe) kaders, werkwijzen, procedures, instrumenten, methoden en technieken
- Neemt zelfstandig beslissingen ten goede van de organisatie in overleg met de keten waarin hij werkt.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Functie eisen (knock-out criteria):
2. De kandidaat heeft een diploma; HBO - WO facilitair of (technische)bedrijfskunde.3. De kandidaat heeft minstens 10jaar ervaring in facility management, zowel de harde kant (huisvesting) als de zachte kant (services).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Bij voorkeur heeft de kandidaat aantoonbare ervaring met gelijksoortige opdrachten in grote (>10.000+) organisaties (overheid en semi-overheid).2. De kandidaat is bij voorkeur communicatief zeer vaardig en in staat om op zowel bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau te verbinden.3. Bij voorkeur is de kandidaat eerder als projectleider betrokken geweest bij de doorontwikkeling en verbeter trajecten van Technisch Beheer op de de te leveren resultaten.4. De kandidaat heeft eerder zelfstandig beslissingen ten goede van de organisatie in overleg met de keten waarin hij werkt genomen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: RotterdamStartdatum: 01-05-2023Duur: 30-04-2024Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 23-03-2023Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider Technisch BeheerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-05-2023
referentie:
ITC-ICAP21446
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-03-2023 09:27:38