ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Projectleider Staf

Omschrijving opdracht:
De Staf van de politie-eenheid Amsterdam bestaat uit de afdelingen politie professies en allianties, bestuursondersteuning, control, veiligheid integriteit en klachten, Planning en Control en communicatie. De Staf wordt gekenmerkt door een groep medewerkers die individueel over veel specifieke kennis en vaardigheden beschikken. Op het gebied van integrale dienstverlening en samenwerking kan de Staf zich echter nog verder ontwikkelen. De Staf van de politie-eenheid Amsterdam wordt geleid door het Sectorhoofd en is hierbij verantwoordelijk voor de dienstverlening van de Staf en de samenwerking tussen de afdelingen. Vanwege de behoefte naar projectmatige ondersteuning bij de doorontwikkeling van de Staf is politie-eenheid Amsterdam op zoek naar een Projectleider Staf. Om te bepalen waar precies de behoefte ligt bij de Staf is voorafgaand een analyse uitgevoerd. Naar aanleiding van deze analyse zijn er drie thema's vastgesteld met betrekking tot doorontwikkeling.

Deze thema's zijn:
1. basis op orde in de kwaliteit van (werk)processen,
2. samenhang en samenwerking,
3. verbeteren en vergroten van professionaliteit.

Naar aanleiding van de analyse zijn de volgende doelen vastgesteld:
- Heldere eenduidige (werk)processen;
- Samenhang creëren tussen individuele (werk)processen
- Versterken van de samenwerking tussen afdelingen;
- Kwalitatief hoogwaardige (integrale) dienstverlening bieden als staf;
- Innovatiekracht versterken.
Om dit goed en zorgvuldig te kunnen doen vraagt de doorontwikkeling om een projectmatige aanpak. Het gaat hier om een tijdelijke opdracht voor 24 uur per week.

Doelstelling:
In samenwerking met het projectteam een projectplan schrijven en daarna het projectplan implementeren met inachtneming van de vastgestelde thema's en doelen.

Verantwoordelijkheden:
Het behalen van de vastgestelde thema's en doelen.

Vakmatige taken:
- Het schrijven van een plan van aanpak binnen de opdrachtformulering;
- Het aansturen van het projectteam;
- Het ophalen van input bij belanghebbenden;
- Het schrijven van analyses en het vertalen van behoeften naar oplossingen;
- Het bepalen van deelprojecten;
- Het ondersteunen bij het opstellen van het sectorplan Staf;
- Opstellen van Projectdashboards;
- Opstellen van rapportagemiddelen.

Leidinggevende taken:
Leidinggeven aan het projectteam.

Contacten:
Alle stafafdelingen en het sectorhoofd.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 7-9-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 24 uur per week.
2. Je beschikt over recente (niet langer dan 2 jaar geleden) werkervaring in projectmanagement van verandertrajecten binnen stafafdelingen binnen de veiligheidsketen met meer dan 5000 medewerkers.
3. Je hebt recente (niet langer dan 2 jaar geleden) werkervaring met projectleiding voor een stafafdeling, inclusief het schrijven van projectplannen.
4. Je beschikt over vergevorderde kennis van en werkervaring met Excel, PowerPoint en PowerBI.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt recente (niet langer dan 2 jaar geleden) werkervaring in projectmanagement van verandertrajecten binnen stafafdelingen binnen de veiligheidsketen met meer dan 5000 medewerkers.
2. Je hebt werkervaring in het visueel rapporteren van voortgang d.m.v. projectdashboards.
3. Je hebt in het afgelopen jaar aantoonbare werkervaring met projecten binnen Politie.
4. Je hebt werkervaring met het ondersteunen van lijnmanagers bij het schrijven van projectplannen.
5. Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding.

Competenties:
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Zelfstandig kunnen werken: Je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
- Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
- Flexibel:Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
- Proactief: Het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- HBO/WO werk- en denkniveau.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum:07-09-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 29

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: interim, manager, politie, projectOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
07-09-2020
referentie:
ITC-ICBO05936
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
30-06-2020 20:59:01