ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Samenwerkingsruimte.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over programma Omgevingswet:
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Om de uitvoering van de Omgevingswet mogelijk te maken wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Deze bevat een samenwerkingsruimte die mogelijk maakt dat overheden samen kunnen werken. Daarnaast ondersteunt deze samenwerkingsruimte op termijn ook de samenwerking tussen overheden en initiatiefnemers. Zo weet iedereen van elkaar aan welke zaak ze werken, wat de status is en welke documenten erbij horen. De projectleider Samenwerkingsruimte gaat de werkzaamheden voor realisatie van de samenwerkingsfunctionaliteiten DSO-LV coördineren en interbestuurlijk aanjagen.

Omschrijving werkzaamheden:
- Coördinatie en aanjagen van werkzaamheden voor de realisatie van samenwerkingsfunctionaliteiten DSO Landelijke Voorzieningen (DSO-LV). Hierbij gaat het specifiek om de ketens “plan tot publicatie” en “idee tot afhandeling”.
- Programma van eisen verder ‘opharden’ voor wat betreft samenwerkingsfunctionaliteiten vanuit gemeentelijk en interbestuurlijk perspectief, onderscheid basis/uitbouw/lokaal en fasering.
- Organiseren van de vraagarticulatie en behoeftestelling vanuit het gemeentelijk veld (functionele wensen, niet functionele wensen en prioritering hierin).
- Afstemming met en betrekken van BLM’s, BLA’s, TBO organisatie, Eenvoudig Beter / Wettelijk traject, PIKO en leveranciers (direct en indirect, samen met o.a. leveranciersmanagement).
- Verwachtingenmanagement (direct en indirect) over samenwerkingsfunctionaliteiten aan bevoegde gezagen, ketenpartners, leveranciers, invoeringsondersteuning en derden.
- Richten van ‘pathfinders’, try-out lijn 2 activiteiten en praktijkproeven op samenwerkingsfunctionaliteiten, onder inzet van de proces mining kit samenwerken, deelnemen aan sprint demo’s, sprint reviews en planningsactiviteiten van DSO-LV met inbreng vanuit het gemeentelijk veld.
- Deelnemen aan centrale overleggen m.b.t. Samenwerkingsfunctionaliteiten: monitoren ontwikkelingen. Updaten van de relevante delen van de business cases.
- Gemeenten stimuleren, vooruitlopend op inwerkingtreding van de wet, aan de slag te gaan met samenwerkingsruimte van het DSO. Dit in samenwerking met de regionale implementatie ondersteuners, bijvoorbeeld door middel van pilots of proeftuinen.

Resultaat van de opdracht:
Er is een werkende samenwerkingsfunctionaliteit in basis beschikbaar per 1 januari 2021 en de belangen van de gemeenten zijn hierin voldoende meegenomen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een bestuurskundige, bedrijfskundige of informatiekundige achtergrond.
2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met complexe inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s binnen de overheid op het snijvlak van business en ICT.
3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring en op het gebied van de Omgevingswet op het gebied van informatiemanagement.
4. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de landelijke- en collectief gemeentelijke informatie architectuur van de Omgevingswet.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met interbestuurlijke ontwikkelingen m.b.t. samenwerkingsprocessen en samenwerkingsfunctionaliteiten.
6. Je hebt aantoonbare werkervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de informatieketen in de fysieke leefomgeving.
7. Je hebt aantoonbare werkervaring als projectleider en/of een afgeronde cursus projectmanagementmethodieken (denk aan Prince 2, agile werken & scrum).
8. Je hebt minimaal twee jaar werkervaring met verandertrajecten met een focus op informatievoorziening in landelijke organisaties, ketens en/of netwerken.
9. Je hebt aantoonbare werkervaring met de opzet en werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
10. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
11. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over een actueel en voor de omgevingswet relevant netwerk bij:
A. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
B. De DSO- programmaorganisatie en de ontwikkelpartners.
C. De andere bestuurslagen.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring in de functie van projectleider en/of cursus op het gebied van van projectmanagementmethodieken, zoals Prince 2, Scrum & Agile werken.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Resultaatgerichtheid
- Bestuurlijke sensitiviteit
- Omgevingsbewustheid
- Plannen
- Communicatieve vaardigheden

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-01-2020
Duur: 30 juni 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: max 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 18 december van 13.30 uur tot 15.30 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Projectleider Samenwerkingsruimte, Projectleider, SamenwerkingsruimteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2020
referentie:
ITC-ICI04161
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
02-12-2019 13:02:07