ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor TU Eindhoven (TU/e) zijn wij op zoek naar een Projectleider Research Life Cycle Support.

Omschrijving opdrachtgever:
TU Eindhoven (TU/e) is een middelgrote technische universiteit in het hart van de hightech industrie in Nederland, de Brainport-regio. De TU/e staat hoog aangeschreven, zowel in onderzoek als in onderwijs. We onderhouden nauwe relaties met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten in de Brainport-regio en daarbuiten. Met ca. 2000 wetenschappers, waarvan ca. 1300 promovendi en 700 senior-onderzoekers, kent de TU/e 9 faculteiten, meerdere interdisciplinaire instituten en 11 services, waarvan er 8 direct betrokken zijn in de ondersteuning van onderzoekers en onderzoeksprojecten. Met het project Research Life Cycle Support richt de TU/e zich op een effectieve en professionele ondersteuning van onderzoekers en onderzoeksprojecten. Hierin staat het samenspel tussen diensten, faculteiten en onderzoekers centraal. Dit project is onderdeel van het Strategy 2030-project Service Chains, waarin de totstandkoming en professionalisering van 'Service Chains' centraal staat.

Opdracht op hoofdlijnen
De dienst General Affairs treedt op als penvoerder van het project Service Chains, voor het onderdeel Research Life Cycle Support (RLCS).
Voor het onderdeel RLCS zoekt de TU/e een projectleider die de eerste twee fasen kan begeleiden en deels zelfstandig kan uitvoeren. Hij/zij organiseert het proces, verzorgt relevante documenten, adviseert de projectleiding over vervolgstappen en ondersteunt bij het pro-actief meenemen van alle stakeholders inclusief de medezeggenschap. Gegeven het ambitieuze tijdpad en de diversiteit aan deelnemers in de universiteit, wordt een ervaren en stevige projectleider gezocht die zijn/haar weg weet te vinden in universiteit, sensitief is ten aanzien van wensen en bezwaren van groepen binnen TU/e en aanzienlijke expertise heeft ten aanzien van de inrichting van ondersteunende processen in een kennisinstelling. Eventueel, wordt de projectleider gevraagd om ook de laatste fase te begeleiden, namelijk het vertalen van het ontwerp in effectieve ondersteuningsprocessen.

De opdracht bestaat uit de volgende 3 fasen:
1. Sept-dec 2020: Een ruw ontwerp van de RLCS wordt opgeleverd. Daartoe worden de volgende activiteiten ondernomen: benchmark met andere universiteiten van de research support; organiseren, faciliteren en opvolgen van discussies met wetenschappers, directeuren, decanen en support staff; nader in kaart brengen van de research life cycle, deelcycli en de support functies (gerelateerd aan UFO, het universitair functewaarderingssysteem) en rollen die daarbij horen; formuleren van 'design principles' en ruw design van de Research Support aan de TU/e.

2. Jan-maart 2021: Het ontwerp wordt gefinaliseerd en het projectplan opgeleverd. Indien besloten wordt tot implementatie, vindt de derde fase plaats.

3. April 2021-april 2022: Het project wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Inzet:
Het betreft een uitvraag voor naar verwachting gemiddeld 2 dagen (16 u) per week voor een periode van 1 september 2020 tot 1 april 2022 voor het uitvoeren van fase 1-2. Het aantal uren binnen deze periode zal plaats vinden in nader overleg met de Opdrachtgever. Na deze initiële looptijd is er eventueel de mogelijkheid de opdracht onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen voor fase 3, een en ander ter beoordeling door Opdrachtgever. De maximale looptijd is 2 jaar, waarmee de uiterste einddatum 1 september 2022 is. Er geldt een proefperiode van 2 maanden, waarna de overeenkomst ter beoordeling door Opdrachtgever verlengd of beëindigd wordt, waarbij aan de beëindiging geen kosten verbonden zijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over opleidingsniveau WO in een relevante richting;
2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een academische omgeving;
3. Je hebt ervaring met het begeleiden van trajecten vergelijkbaar met deze opdracht, i.e. het inrichten en stroomlijnen van ondersteuningsprocessen en ketenregie, bij voorkeur in een academische omgeving;
4. Je hebt ervaring met systematisch en nauwkeurig vergaren, ordenen en analyseren van informatie;
5. Je hebt ervaring met het organiseren en programmeren van multi-stakeholder discussies en het bruikbaar maken van de uitkomsten t.b.v. vervolgfases in ontwerp en implementatie;
6. Je hebt ervaring met UFO (Universitair Functie Ordenen) (strekt tot de aanbeveling).

Competenties:
- Organisatiesensitiviteit (in academische omgeving)
- Omgevingsgerichtheid;
- Strategisch denken;
- Overtuigingskracht;
- Analytisch vermogen;
- Plannen en organiseren;
- Resultaatgerichtheid;
- Voortgang bewaken;
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Eindhoven
Startdatum: 1 september 2020
Duur: 1 april 2022
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 24-25 augustus 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: project, manager, leider, onderwijs, life, cycleOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Eindhoven
provincie:
Noord-Brabant
uurtarief:
marktconform
start project:
1 september 2020
referentie:
ITC-ICBO06149
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
01-08-2020 16:53:33