Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT33033
Omgeving: Gouda
Startdatum: 20 juli 2020
Einddatum: 28 februari 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Vrijdag 3 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Innovatie voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Innovatie is een belangrijk thema dat zeer sterk leeft binnen de organisatie. Innovatie adviseurs in het primair proces, ICT-leverancier (SSC-I) en de CIO-office verzamelen en genereren gezamenlijk ideeën vanuit het werkveld i.s.m. partners en leveranciers. Ook binnen de beleidsdirecties krijgt innovatie de nodige aandacht. Er is speciaal innovatie budget beschikbaar gesteld en er wordt aansluiting gezocht bij diverse organisaties via de Innovation Board. Je ondersteunt de Informatiemanager bij het uitvoeren van projectmanagement voor de diverse innovatieprojecten en je houdt je bezig met het de dagelijkse aansturing van deze projecten en rapportage over de projectvoortgang.

Taken/werkzaamheden:

Opstellen van projectvoorstellen (oa.projectdoelstellingen en –definitie).
Opstellen van projectplannen.
Realiseren van de uitvoering van projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages aan Innovatieplatform en Innovatieboard.
Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de staande organisatie(s).
Samen met innovatie adviseurs en informatiemanager voorbereiden van de besluitvorming voor het Innovatie Platform en de Innovatie Board.
Doen van voorstellen tot proces- en productverbetering.
Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projectenonderdelen.
Zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam.
Aangaan en onderhouden van relaties met stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een HBO/WO diploma behaald.
Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het werken binnen complexe programma’s en/of projecten in een complexe bestuurlijke omgeving.
Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met programma- en/of projectmanagementmethoden en –technieken.
Je hebt minimaal 3 jaar kennis en praktijkervaring t.a.v. actief stakeholdermanagement (van bestuurlijk t/m operationeel niveau) en het werken met roadmaps, business cases en batenrealisatieplannen.
Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring in het kennisgebied informatievoorziening.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring bij de rijksoverheid.

Competenties:

Scherp analyserend en kritisch vermogen
Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen en omgevingsbewustheid)
Flexibiliteit en servicegerichtheid
Communicatieve vaardigheid, netwerkvaardigheid
Vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen
Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht
Plannen en organiseren
Resultaatgericht
Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding
Innovator met durf/lef
Motiveren
Overzicht houden, regievoeren

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Gouda
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
20-07-2020
referentie:
ITC-BTIT33033
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
30-06-2020 14:03:29