Projectleider IV, Den Haag

Omschrijving:
Voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn wij op zoek naar een Projectleider IV.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap.

Beschrijving directie/afdeling:
Divisie Bedrijfsvoering, team Informatievoorziening. Informatievoorziening speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het NFI. De basisinfrastructuur en de bedrijfsapplicaties moeten er voor zorgen dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van de werkzaamheden zowel nu als in de toekomst op een hoog niveau staan. De afdeling werkt continu aan verbetering van de ICT-processen en de ICT-omgeving die het NFI zijn werkzaamheden helpen uit te voeren. Het NFI moet snel doelgerichte veranderingen door kunnen voeren, het digitaliseren van de werkprocessen en het verder overgaan op digitale communicatie met de ketenpartners staat daarom hoog op de agenda.

Omschrijving opdracht:
In het kader van het Programma Intensivering en Herpositionering FO om de IV te versterken zodat de “Processen en IT systemen in de keten op elkaar worden aangepast om een hogere effectiviteit te bereiken.”

Werkzaamheden:
Projectleider die in staat is om leiding te geven aan het gezamenlijke project van het NFI in gezamenlijkheid met de Nationale Politie en OM; Onderzoek Effectieve IV keten voor Sporen Als eerste stap in dit proces wordt het Onderzoek Effectieve IV keten voor Sporen gestart. Dit betreft als scope de IV met betrekking tot alle fysieke en digitale sporen op plaats delict. In het proces van plaats delict naar procesdossier OM in de rechtszaal. Bij de partners Politie, NEI en OM. De opdrachtformulering: Inventariseer de huidige situatie (IST) van de IV, analyseer deze en geef een beeld van de toekomstige IV architectuur (SOLL).

Maak op basis hiervan een vervolgplan op basis waarvan:
- Plateau’s integraal over de keten zichtbaar worden waarlangs het IV einddoel tot stand kan komen.
- Richting gevende beslissingen genomen kunnen worden voor het eerste plateau en de uiteindelijke doelarchitectuur.
- Capacitaire ramingen voor de financieringscyclus 2020 beschikbaar zijn voor de betrokken partners en de ontwikkelagenda opsporing.
- Uitwerking IV verbeteringen in de tweede helft van 2019 en later.
- Stimuleer IV resultaten die op korte termijn bij de betrokken partners geboekt kunnen worden waarmee al eerste verbeteringen in het forensisch werk ontstaan.
- Stimuleer door de gezamenlijke inventarisatie en analyse de totstandkoming van een sociale infrastructuur waardoor de verandering wordt gedragen.

Gewenst profiel:
De beoogde kandidaat heeft uitgebreide kennis van de ICT architecturen die bij de Politie, het OM en het NFI worden gehanteerd. Heeft meerjarige kennis en ervaring met het ontwikkelen en integreren van Politie-en Keteninformatiesystemen. heeft goede kennis van de Politie praktijk en de werkwijze bij (gespecialiseerd) forensisch onderzoek, zoals dat door ketenpartijen wordt georganiseerd en uitgevoerd. En hij/zij moet kennis hebben van het multidisciplinaire karakter van complex forensisch zaakonderzoek. De betrokken functionaris heeft kennis van de voornaamste gebruikte informatiesystemen die worden gebruikt in de keten van Opsporing, Vervolging en Rechtspraak (de Strafrechtketen) tenslotte dient de kandidaat aantoonbare ervaringen te hebben met het ontwerpen van het informatiesysteem die aan zeer strikte beveiligingseisen moeten voldoen.

Beoordelingscriteria interview:
- Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie
- Houding van de kandidaat, Leiderschap
- Relevante werkervaring
- Relevante vaardigheden; communicatie- en luistervaardigheden.
- Verbindende kwaliteiten tussen organisaties

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week.
2. Je hebt een afgeronde opleiding Prince 2 en MSP (bv. HBO/WO afhankelijk van de functie)
3. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met Prince 2 (u kunt hier denken aan een specifieke richting van de opdracht).
4. Je minimaal 8 jaar ervaring met programma management (MSP). (u kunt hier denken aan een andere specifieke richting van de opdracht).
5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als project of programma manager in IV-organisatie van de Nationale Politie en/of NFI en/of OM.
6. Je bent binnen 3 weken beschikbaar.
7. Je hebt kennis van de technische applicatie en communicatie- infrastructuur van het NFI en specifiek van het forensisch logistiek systeem PROMIS of LSV.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt relevante ervaring met Prince2 en Programmamanagement MSP bij de Nationale Politie, NFI of OM. (systemen/methoden).
2. Je hebt relevante ervaring met de IV-organisatie van de Nationale Politie, NFI of OM.
3. Je hebt bij voorkeur meer dan 5 jaar gewerkt als projectleider/projectmanager
4. Je bent bekend met de belangrijkste IV-systemen en IV-strategie in de FO keten Nationale Politie, NFI of OM.
5. Je hebt ervaring binnen operationele organisaties, organisatie van Politie, NFI en OM.
6. Je hebt ervaring binnen de IV organisatie van Nationale Politie, NFI of OM.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: ca. 12 maanden
Optie op verlenging: nnb
Inzet: gemiddeld 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 23/24-05-2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: projectleider, IV, ICT, projectmanager, architectuur, forensischOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02244
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
12-05-2019 21:58:18
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures