ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Delft zijn wij op zoek naar een Projectleider IT Omgevingswet.

Omschrijving opdrachtgever:
Gemeente Delft (en de aan haar gelieerde onderdelen, zoals o.a. OBS, Werkse en Museum Prinsenhof) treedt op als Aanbestedende Dienst in deze aanbestedingsprocedure.

Omschrijving opdracht:
Als Projectleider IT bij de gemeente Delft stuur je IT projecten aan en ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, beheersen, uitvoeren en evalueren van projecten conform de opdracht met betrekking tot geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en de vooraf gestelde randvoorwaarden. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het aansturen van een groep medewerkers. Je voert opdrachten uit in een team en draagt bij aan de harmonie van de groep. Je neemt actief de verantwoordelijkheid voor het groepsproces en ziet toe op de planning van de werkzaamheden en het bewaken van de voortgang. Je weet communicatie zo aan te passen aan de situatie en het publiek dat het de juiste boodschap overbrengt.
Enkele taken zijn:
- Schrijven van projectplannen, het inrichten van de projectorganisatie en de aanbesteding van werk;
- Projectmedewerkers aansturen en zorgdragen voor rapportages over de voortgang;
- Projectuitvoering, adviseren, realiseren en regisseren van interactie met projectbetrokkenen;
- Bewaken van de scope en de business case;
- Voortgangsrapportage, keuzes voorleggen aan opdrachtgever of de stuurgroep;
- Toetsing en verantwoording van behaalde resultaten, evenals adviseren over toekomstige projecten;
- Afronden van een project door het opleveren van de resultaten en overdracht naar de beheerorganisatie, inclusief decharge;
- Netwerken: ontwikkelen en onderhouden van netwerken, bevorderen van samenwerkingen met partijen, bewaken en beheren van contacten en draagvlak creëren voor beleid.

Een aantal van de projecten die de komende periode op de agenda staan hebben een relatie met de invoering van de Omgevingswet:
- Implementatie nieuw systeem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
- Implementatie nieuw systeem voor omgevingsplannen;
- Digitalisering brondocumenten Basisregistratie Personen.
Deze projecten vallen onder het programma Omgevingswet en worden aangestuurd door de Projectleider Informatievoorziening Omgevingswet.

Andere projecten waar je als projectleider mee aan de slag gaat zijn:
- Migratie Topdesk naar SaaS;
- Aanbesteding tool Projectenadministratie.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week vanaf 20 april 2020.
2. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding op het gebied van informatietechnologie, of vergelijkbaar.
3. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring en kennis met (project)management op het gebied van IT.
4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van technici.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring, door het uitvoeren van minimaal vijf projecten in complexe omgevingen met meerdere of tegengestelde belangen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring, in de afgelopen vijf (5) jaar, bij een gemeentelijke organisatie.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen vier (4) jaar als SCRUM master.
3. Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van Prince2, IPMA D of Scrum.

Competenties:
- Communicatief sterk
- Gespreksvaardigheden
- Overzicht bewaren
- Samenwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Resultaatgerichtheid
- Flexibel en collegiaal

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Delft
Startdatum: 20-04-2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-04-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 15-04-2020, Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Als de aanvullende maatregelen van het RIVM tzt nog gelden zullen de gesprekken online gevoerd worden.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider, ICT, projectmanagement, IPMA, Scrum, PrinceOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Delft
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
20-04-2020
referentie:
ITC-ICMO05210
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
24-03-2020 12:56:24