Projectleider ICT, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT.

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners en leveranciers. Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons, Wi-Fi en SaaS oplossingen. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur. Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening / ICT, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit. De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling

Werkzaamheden:
- stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen
- zorgdragen voor de adequate bezetting van het projectteam
- aansturen van middelgrote en grote projectteams
- (mede) uitvoeren van (delen van) het project
- schakelen tussen verschillende niveaus in de organisatie en daarbij interne en externe partijen aansturen
- realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten
- bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten
- stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen
- eindverantwoordelijk voor het opleveren van projecten en programma's binnen de gestelde richtlijnen
- toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten
- doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned.

Let op:
Er wordt 1 fte gezocht per 01 augustus en 1 per 24 september

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is in ieder geval opgedaan door relevante werkervaring binnen ICT-organisaties.
4. Je bent full time (36 uur per week) beschikbaar vanaf startdatum.
5. Je bent in het bezit van het Prince2 Practitioner of IPMA level C certificaat.
6. Je hebt de afgelopen 6 jaar ervaring met het managen van ICT-projecten met budgetten van €100k - €500k.
7. Je hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur omgevingen.
8. Je hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met digitale dienstverlening waaronder gemeentelijke zakensystemen,- vergunningensystemen, -documentmanagementsystemen, -BI systemen en - archiefsystemen.
9. Je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen.
10. Je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met projectleiding binnen ICT in politiek gevoelige omgevingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente.
2. Je hebt werkervaring met Agile, Scrum, Jira en/of Kanban.
3. Je hebt werkervaring met het implementatie of Lifecycle management (LCM) van (gemeentelijke) applicaties.
4. Je hebt kennis van en ervaring met SaaS-oplossingen en sourcing.
5. Je hebt ervaring met WABO- en/of parkeervergunningensystemen.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Overtuigingskracht
- Relatiebeheer
- Resultaatgerichtheid
- Verantwoordelijkheid
- Stressbestendigheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-08-2019 of 24-09-2019
Duur: 01-08-2020 of 24-09-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 30-31

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: project, manager, leider, ICT, IV, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02834
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
09-07-2019 14:27:46