ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectleider Europese aanbesteding digitaal Kind-dossier.

Omschrijving opdracht:
Bij Volksgezondheid van de gemeente Utrecht start binnenkort een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe digitale Kind-dossier.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Volksgezondheid helpt kinderen van nul tot achttien gezond en veilig opgroeien in de stad. We sporen gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Kernwoorden zijn dialoog- en wijkgericht werken.
JGZ heeft ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten. We werken samen met GGD-en en zorgorganisaties in regionaal en landelijk verband. De belangrijkste applicatie binnen de JGZ is op dit moment KIDOS, het digitaal kind-dossier. In deze applicatie zijn de dossiers opgenomen van alle kinderen van 0 tot 18 jaar, wonend of schoolgaand in Utrecht. Via het Ouderportaal kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen. Deze applicatie moet opnieuw aanbesteed worden.
Voor het begeleiden van dit complexe project van aanbesteden in een complexe omgeving vragen wij een projectleider met ervaring in het projectmatig begeleiden van Europese aanbestedingen van ICT-systemen. Deze opdracht beperkt zich in eerste instantie tot en met de gunning van een nieuwe applicatie. De implementatie van de gegunde oplossing binnen Jeugdgezondheidzorg is mogelijk een vervolgopdracht die we opnieuw de Marktplein Inhuur Utrecht publiceren.

Omschrijving werkzaamheden:
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het totale traject van het verwerven van een nieuwe digitale Kind-dossier door middel van een Europese aanbesteding. Je werkt daarin nauw samen met een inkoopadviseur van de afdeling Inkoop van de Gemeente Utrecht. Jouw verantwoordelijkheid richt zich met name op het totaal aan activiteiten die op het juiste moment moeten gebeuren. Jouw taken bestaan onder andere uit:
- Het vaststellen scope van de aanbesteding en het project, samen met de inkoopadviseur
- Het opzetten van de projectorganisatie die de aanbesteding gaat ondersteunen
- Het bijdragen aan het opstellen van de aanbestedingsstrategie.
- Het opstellen en uitvoeren van het projectplannen en -planningen en sturing op het budget en capaciteit
- Het opstellen functionele en non-functionele requirements, het ophalen van de klantvraag en de vertaling hiervan in een Plan van Eisen en Wensen
- Het voeren van regie over de op te stellen aanbestedingsdocumenten en het aanbestedingsproces (waaronder nota van inlichtingen en beantwoording vragen).
- De operationele en functionele aansturing van bij het project betrokken functionarissen zoals een inkoopadviseur, jurist, managers VG, informatie- en procesmanager, financieel medewerker etc.
- Afstemming over resultaten, middelen, resources en financiën met de project stuurgroep en eventueel lijnmanagers.
- Bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde projectresultaten en de conformiteit aan eisen op gebied van architectuur, security en privacy beleid.
- Het bewaken van de integriteit en integraliteit van de project producten.
- Voortgangsbewaking en rapportage.

Gewenst profiel:
Als projectmanager kun je in korte tijd een adequate projectorganisatie vormen en het aanbestedingsproces in gang te zetten. Je gaat voor resultaat, communiceert effectief en weet werkgroep-leden en andere betrokkenen te motiveren om een bijdrage te leveren
Verder breng je mee:
- Meerjarige recente ervaring met Europese aanbestedingstrajecten, vanaf behoeftestelling tot en met gunning, bij voorkeur in een (G4) gemeente of andere een (semi) overheidsinstelling.
- Meerjarige recente ervaring als senior projectleider van complexe ICT-projecten binnen het publieke gezondheidsdomein.
- Kwaliteiten op het gebied van sturen op het resultaat met oog voor de mensen.
- Kennis van en ervaring met logistieke- of planprocessen binnen het sociaal domein en met inhoudelijke zorgprocessen en het digitaal dossier binnen de gezondheidszorg.
- Ervaring met Agile werkmethoden (big-roomplanning) is een pre.
- Kennis over IT-architectuurprincipes zoals Gemma, Pura, Dizra, Common Ground is een pre.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring met Europese aanbestedingstrajecten, vanaf behoeftestelling tot en met gunning.
2. Je hebt meerjarige recente ervaring met Europese aanbestedingstrajecten, vanaf behoeftestelling tot en met gunning, bij voorkeur in een (G4) gemeente of andere een (semi) overheidsinstelling.
3. Je hebt meerjarige recente ervaring als senior projectleider van complexe ICT-projecten binnen het publieke gezondheidsdomein.
4. Je hebt kennis van en ervaring met logistieke- of planprocessen binnen het sociaal domein en met inhoudelijke zorgprocessen en het digitaal dossier binnen de gezondheidszorg.
5. Je hebt ervaring met Agile werkmethoden (big-roomplanning).
6. Je hebt kennis over IT-architectuurprincipes.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-03-2022
Duur: 7 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 17 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-01-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: donderdag 27 januari van 12.30 tot 14.30 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider Europese aanbesteding, overheid, sociaal domeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-03-2022
referentie:
ITC-ICS12365
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
14-01-2022 10:42:05