Projectleider Duurzaam Toegankelijk op Orde, Den Haag

Omschrijving:
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Duurzaam Toegankelijk op Orde.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over de Unit Veiligheid, Architectuur en Standaarden:
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht:
Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het implementatieplan Duurzame toegankelijkheid op orde. Deze implementatie heeft betrekking op de techniek en de processen in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen waarbij digitale archivering een belangrijke rol speelt. Je takenpakket is gericht op de planning, bewaking en uitvoering van de doelen en resultaten in het implementatieplan, zoals:
- Het (door)ontwikkelen van een toolkit digitaal archiveren, bestaande uit de onderdelen:
- Arrangementen duurzame toegankelijke opslag.
- Samen organiseren en bevorderen (bijstellen/aanvullen) gebruik handreikingen (bestaand en nieuw, zoals e-mail, webarchivering en het archiveren van berichten).
- Uitwerken en toepassingen Archiveren by design.
- Inzetten van enterprise search.
- Vloeiende uitwisseling en afstemming met projecten RDDI en het Nationaal Archief (Archivering by design, TMLO, enterprise architecture e-archiving).
Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen gemeenten, relevante gemeentelijke koepelorganisatie, gemeentelijke ketenpartners en andere relevante organisaties in het archief- en IT-domein. Daarnaast zoek je zelfstandig en actief de verbinding tussen het project en andere (deel)projecten binnen VNG en VNG Realisatie. De projecten zoals Common Ground, Gegevenslandschap, Actieve Openbaarheid maar met name ook ontwikkelingen zoals Wetsvoorstel Open Overheid en “Archiving by Design” zijn daarbij de belangrijkste. Je werkt, van meet af aan, met een multidisciplinair team bestaande uit gemeentelijke professionals, implementatie-adviseurs, analisten, accountmanagers en communicatiemedewerkers om de doelstelling uit het implementatieplan te realiseren.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van het implementatieplan Duurzame toegankelijkheid op orde.
- Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen en beslismomenten.
- Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen VNG, VNG Realisatie als daarbuiten.
- Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.
- Adviseert over toekomstige gerelateerde (deel)projecten zoals architectuur, Wet Open Overheid en informatiehuishoudingen.
- Onderhoudt een relatienetwerk bij gemeenten en hun archiefdiensten maar ook bij relevante ketenpartners binnen het domein van archivering.
- Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders.
- Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden.
- Creëert draagvlak voor het project.
- Verbindt doelen en resultaten van het project met doelen van het jaarplan GGU.
- Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen VNG-Realisatie en de VNG op het gebied van archivering en wettelijke ontwikkelingen zoals WOO (wetsvoorstel Open Overheid).

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op 01-08-2019 om 09.00-12.00 beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent op 01-08-2019 beschikbaar voor de opdracht.
3. Je hebt een afgeronde HBO opleiding en WO-werk- en denkniveau.
4. Je beschikt, door werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar, over een uitgebreid netwerk bij gemeenten.
5. Je hebt aantoonbare ervaring (meer dan vijf jaar) in (landelijke) projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven, blijkend uit cv.
6. Je hebt aantoonbare ervaring (tenminste vijf jaar, opgedaan in de afgelopen 7 jaar) in het werken met of in gemeenten als adviseur of projectleider in projecten op het snijvlak van informatievoorziening en digitale archivering, blijkend uit cv.
7. Je beschikt, door werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar, over een uitgebreid netwerk bij gemeenten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ruime ervaring als adviseur of sparringpartner voor bestuurders en ambtenaren rond digitale archiveringsvraagstukken, blijkend uit motivatie.
2. Je hebt meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de (lokale) overheid.
3. Je hebt aantoonbare uitgebreide kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening.
4. Je hebt ruime ervaring met het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten.
5. Je hebt ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten.
6. Je hebt kennis van de markt (producten en diensten, rollen en positie en de onderlinge relaties) van leveranciers rond de lokale overheid op het gebied van digitale archivering.

Competenties:
- Samenwerkingsgericht
- Resultaatgericht
- Klantgericht
- Omgevingssensitief
- Proactief
- Flexibel
- In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
- Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-08-2019
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: max 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 01-08-2019 om 09.00-12.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider Duurzaam Toegankelijk op Orde, Projectleider, Duurzaam, Toegankelijk, Orde



OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-08-2019
referentie:
ITC-ICI02886
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 12:45:39
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures