ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn wij op zoek naar een Projectleider.

Omschrijving opdracht:
Het plannen, leiden en implementeren van een landelijke echopacs binnen de prenatale screening vereist projectmanagement vaardigheden, maar zeker ook inhoudelijke expertise op het gebied van medische, digitale beelden. Hiervoor zoekt het RIVM-CvB een consultant met het profiel Projectleider. Nauwe samenwerking met het huidige programmateam, alsmede de stakeholders in het veld is vereist. Alle werkdagen bereikbaar. Momenteel wordt er door Corona veel thuisgewerkt maar in een toekomstige situatie dient kandidaat bereid te zijn circa de helft van de tijd op locatie te werken. Ook is het soms nodig om overleggen te hebben bij CLBPS of de regionale centra. Meer concreet zijn de taken van de consultant in ieder geval:

Het analyseren van de huidige situatie en beschrijven van de gewenste situatie van de ICT-inrichting rondom een landelijk echopacs. Het gaat hierbij om de functionaliteit van de verschillende betrokken applicaties (waaronder Peridos, verloskundig informatiesystemen, PACS), de koppelingen tussen deze systemen, maar ook de bijbehorende werkprocessen.
Er zal een projectplan met onder meer aanpak, afbakening, planning en kosten opgesteld moeten worden. Dit plan moet afgestemd worden met verschillende stakeholders om draagvlak te creëren. Draagvlak creëren is een belangrijk onderdeel van deze opdracht. b)Op basis van de IST- en SOLL-analyse dient een transitie beschreven te worden. Waar moet de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Peridos aan voldoen en welke aanpassingen dienen gedaan te worden aan de verloskundig informatiesystemen en koppelingen om de processen adequaat te ondersteunen.
Het behouden van overzicht over de complexe materie en het daardoor tijdig kunnen signaleren van inhoudelijke en planningsmatige knelpunten.
Contact onderhouden met de diverse stakeholders.
Managen van de voortgang op conform het vast te stellen projectplan.
Het schrijven van notities met het oog op het bovenstaande.

Het RIVM-CvB vraagt u in het kader van de invoering van een landelijk Echopacs voor de centrale opslag van de Structureel Echoscopische Onderzoeken een offerte uit te brengen voor de invulling van de inhoudelijke uitwerking en projectleiding voor ICT-inrichting. Opdrachtgever : Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM (RIVM-CvB) heeft op dit moment de landelijke regie over verschillende bevolkingsonderzoeken, te weten:
- Bevolkingsonderzoek borstkanker
- Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
- Bevolkingsonderzoek darmkanker
- Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)
- Screening op down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek (eerste trimester en tweede trimester SEO)
- Neonatale Hielprik Screening (NHS)
- Neonatale gehoorscreening (NGS)

Het regisseren van al deze programma’s alsmede het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal programma Pneumokokken Vaccinatieprogramma Vaccinatie voor Volwassenen (NPPVPVP) betekent onder meer zorg dragen voor de juiste randvoorwaarden zoals de financiering van de uitvoering van deze programma’s.

Omschrijving opdrachtgever:
Het RIVM-CvB voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (structureel echoscopische onderzoek). Hierbij zijn veel partijen betrokken. Het ICT-systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO is Peridos. Dit informatiesysteem is van groot belang voor de regionale centra om de kwaliteitsborgende taak goed te kunnen uitvoeren en voor het RIVM-CvB ten behoeve van zijn landelijke monitoringtaak. Daarnaast ondersteunt Peridos het primaire screeningsproces van de nietinvasieve prenatale test (NIPT) en het eerste trimester SEO. Het functioneel beheer van Peridos wordt uitgevoerd door de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).
Momenteel wordt de invoering van een landelijk echopacs voor de opslag van (een deel van) de SEO's overwogen en voorbereid. Er heeft een traject plaatsgevonden waarbij is geanalyseerd welke bijdragen een centrale opslag van SEO's kan hebben. Gedacht kan worden aan het professionaliseren van de kwaliteitsborging, het verbeteren van de informatiebeveiliging en het ondersteunen van kunstmatige intelligentie rondom de SEO's.Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt academisch/HBO werk- en denkniveau.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider in de zorg-ICT.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het invoeren van informatiesystemen die medische beelden verwerken en/of opslaan.
4. Je hebt opleidingen op het gebied van PACS-en of aanverwanten.
5. je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als consultant, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het maken van heldere analyses en plannen van aanpak ten behoeve van besluitvorming.
7. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
8. Je hebt een praktische benadering.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt specifieke kennis over de beeldverwerking in de prenatale screening.
2. De mate waarin maatregelen worden genomen om te borgen dat gedurende het project dezelfde medewerker door opdrachtgever wordt ingezet en de mate waarin kennisoverdracht geborgd wordt binnen het project bij uitval van medewerker.
3. De mate waarin aangeboden consultant beschikbaar is gedurende de gehele gevraagde looptijd.
4. De mate waarin aan de startdatum (z.s.m. maar uiterlijk op benoemde startdatum) kan worden voldaan.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Bilthoven
Startdatum: 10-10-2022
Duur: 8 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-09-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: ProjectleiderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Bilthoven
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
10-10-2022
referentie:
ITC-ICMO15948
duur opdracht:
8 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
02-08-2022 08:46:43