ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) zijn wij op zoek naar een Projectleider.

Omschrijving opdracht:
De Beveiligingsautoriteit (BVA) Rijk is op zoek naar een projectleider voor het gefaseerd opleveren van een leertraject met online samenwerkfunctionaliteit (community). De community wordt opgebouwd voor alle (plaatsvervangende) BVA’s en Beveiligingcoördinatoren (BVC’s) binnen de Rijksdienst. Het leertraject is gericht op gestructureerde kennisdeling en doorontwikkeling van de BVA en BVC-functie.

Dit leertraject vraagt om een gefaseerde projectaanpak door middel van bouwstenen. De eerste bouwsteen betreft de implementatie van een community met als doel een online platform met kennisbank. Hier kunnen BVA’s en BVC’s relevante informatie delen en wordt een online leeraanbod beschikbaar gesteld.
De Beveiligingsautoriteit (BVA) Rijk is op zoek naar een projectleider voor het gefaseerd opleveren van een leertraject met online samenwerkfunctionaliteit (community). De community wordt opgebouwd voor alle (plaatsvervangende) BVA’s en Beveiligingcoördinatoren (BVC’s) binnen de Rijksdienst. Het leertraject is gericht op gestructureerde kennisdeling en doorontwikkeling van de BVA en BVC-functie.
Dit leertraject vraagt om een gefaseerde projectaanpak door middel van bouwstenen. De eerste bouwsteen betreft de implementatie van een community met als doel een online platform met kennisbank. Hier kunnen BVA’s en BVC’s relevante informatie delen en wordt een online leeraanbod beschikbaar gesteld.

Wat ga je doen:
- Het maken van een globale planning van de bouwstenen rekening houdend met afhankelijkheden van rijksbrede inkoopactiviteiten.
- Het coördineren van de nodige inkoopactiviteiten (nadere inkoopovereenkomsten).
- Het maken van afspraken met de leverancier(s) en stakeholders
- Gefaseerd per bouwsteen een activiteitenoverzicht opstellen met de benodigde inhoudelijke capaciteit t.b.v. realisatie.
- Het laten coördineren van de totstandkoming van de inhoud van Webinars en online leermodule.
- Het (laten)opleveren van een advies in een productkeuze (ChatBot Technology, Survey Tooling).
- Het borgen van bouwstenen binnen de organisatie (BVA Rijk en deelnemende departementen).
- Het coördineren van de totstandkoming van een kostprijsmodel voor de kosten van deelnemende departementen en kosten t.b.v. doorontwikkeling van het leertraject.
- Het bewaken van de projectplanning en het actief najagen en laten trainen van ambassadeurs.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring opgedaan als projectleider in de laatste 5 jaar.
2. Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring of affiniteit met het opbouwen van een community, leer en ontwikkeltrajecten en dit komt tot uiting in het cv.
3. Je hebt de laatste 5 jaar ervaring opgedaan in het werken bij een overheidsorganisaties bij voorkeur het Ministerie van Binnenlandse Zaken en/of Koninkrijk Relaties.
4. Je hebt de laatste 5 jaar ervaring opgedaan met inkoopprocessen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag/Thuis
Startdatum: 11-08-2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: nee
Inzet: 20 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-08-2021
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: in overleg

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: projectleider, overheidOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/Thuis
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
11-08-2021
referentie:
ITC-ICMO09825
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
21-07-2021 15:49:10