ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Projectleider/Applicatie Manager.

Omschrijving opdracht:
De IT projectleider/Applicatiemanager zorgt voor het opstellen en uitvoeren van het plan van - aanpak voor IT initiatief. Dit plan van aanpak wordt opgesteld in samenwerking met het beoogde projectteam. Je legt verantwoordelijkheid af aan de interne opdrachtgever in de vorm van periodieke voortgangsrapportages. Daarnaast zorg je voor impactanalyses op afwijkingen en biedt je de afwijkingen ter besluitvorming aan bij de opdrachtgever. De IT projectleider/Applicatiemanager borgt tevens dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) eisen van de opdrachtgever, de aansluiting op de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de geldende (kwaliteits-)kaders.
Binnen de I-afdelingen van het CIBG moeten we de komende periode een aantal interne projecten opgestart worden ter algehele verbetering van processen en IT-ondersteuning. De initiatieven die op dit moment zijn geïdentificeerd zijn:

Alle afdelingen moeten gaan werken met 1 IT-servicemanagement tool. De die gebruikt gaat worden is Topdesk; De afdeling functioneel beheer werkt als enige nog met een andere tool en zij moeten in Topdesk gaan werken;
Van reactief naar proactief beheer (Logging, monitoring en alerting). Als er verstoringen optreden in het CIBG applicatielandschap dan weten we vaak pas dat er iets aan de hand is als een eindgebruiker een melding maakt. Deze melding willen we vanuit de beheerorganisatie echter voor zijn. Hiervoor is het nodig dat logging, monitoring en alerting functionaliteit beschikbaar komt in het CIBG applicatielandschap. Er heeft reeds een tool selectie plaatsgevonden. We gaan gebruik maken van de zogenaamde ELK-Stack (Elasticsearch, Logstash & Kibana).
(Applicatie) lifecycle management is hot toppic binnen het CIBG. Het proces rondom applicatie lifecycle management is reeds uitgewerkt en vastgesteld. Het enige wat nu nog ontbreekt is tooling/dashboard die inzicht geeft in de huidige status van het applicatielandschap;
Binnen het CIBG zijn we reeds gestart met het opzetten van Configuratiemanagement administratie, de zogenaamde CMDB. Naast het opzetten van het CMDB moet ook het proces rondom configuratiemanagement nog volledig beschreven en geïmplementeerd worden.

Omschrijving opdrachtgever:
Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De letters CIBG stonden oorspronkelijk voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, maar die betekenis dekt niet langer de lading. Het CIBG bestaat uit een directieteam met daaronder 11 afdelingen. Het CIBG voert overheidsbeleid uit, met name op gebied van de zorg. Een paar voorbeelden: het CIBG registreert zorgverleners in het BIG-register en orgaandonoren in het Donorregister. Ook zorgt het CIBG voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg met de UZI -pas. Maar het CIBG maakt bijvoorbeeld ook de productie en verspreiding van medicinale cannabis mogelijk. De meeste taken van het CIBG liggen op het gebied van zorgregistraties. Het CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Heerlen.

Afdeling
De afdeling Applicatie- en servicemanagement voert de regie over het beheer, onderhoud, doorontwikkeling, beschikbaarheid en beveiliging van de CIBG (web)applicaties. Dit gebeurt binnen de overeengekomen afspraken, richtlijnen, (kwaliteit)(s)normen en budgetten. De afdeling richt zich verder op de totale ICT dienstverlening rondom de producten en werkt nauw samen met de business afdelingen. De dienstverlening omvat o.a. algemene adviestaken, applicatiebeheer, kwaliteitsmanagement, financieel management en contract- en leveranciersmanagement. In deze afdeling vind je o.a. applicatiemanagers, service level managers/leveranciersmanagers en applicatiebeheerders.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Beschikken over een WO-werk en denkniveau.
2. Aantoonbare kennis van en ervaring (minimaal 5 jaar) met het managen van IT projecten.
3. Kennis van en ervaring met ASL2, BiSL, ITIL, Scrum, PMC en Prince2. Voor Prince2 en ITIL is minimaal certificering op het niveau Foundation vereist.
4. Kennis van en ervaring met het aansturen van interne en externe leveranciers.
5. Ervaring met projectmatig werken en het aansturen van teams en marktpartijen.
6. Kennis van en inzicht in de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de eigen positie daarin.
7. Kan regie voeren in zowel een formele als informele setting.
8. Houdt ontwikkelingen en mogelijkheden op relevante ICT-onderwerpen bij en kan deze inzetten waar relevant of mogelijk.

Functie wensen (gunningscriteria):


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: n.t.b.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-08-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider/Applicatie ManagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
n.t.b.
referentie:
ITC-ICMO16016
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
04-08-2022 11:55:21