ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Hoogheemraadschap van Delfland zijn wij op zoek naar een Projectengineer Proces Automatisering.

Omschrijving opdracht:
Voor de ombouw van de Proces Automatisering (PA) van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties, hierna te noemen AWZI’s, in de regio zuid zoeken wij een ervaren Projectengineer voor een PA project. Op onze AWZI’s worden de komende jaren een aantal multidisciplinaire projecten gerealiseerd, daarnaast staan wij voor de uitdaging om de bestaande procesautomatisering te vervangen. Deze trajecten lopen parallel. Wij zijn op zoek naar een Projectengineer die ervaring heeft met het uitvoeren van grootschalige PA vervangingstrajecten waarbij er veel interactie plaats moet vinden met de overige projecten. De multidisciplinaire projecten zullen voor de PA aspecten gebruik gaan maken van de capaciteit van het PA project. Als Projectengineer maak je de verbinding tussen de projectmanager en de technische disciplines van de multidisciplinaire projecten. Je verzorgt hiernaast ook nog de dagelijkse aansturing van het projectteam.
Delfland wil een projectteam vormen met PA expertise die verantwoordelijk wordt voor alle PA gerelateerde werkzaamheden rondom de multidisciplinaire projecten en de PA vervanging op onze AWZI’s in de regio Zuid. De kern van het team bestaat uit een projectmanager, een projectengineer en een functioneel ontwerper. De projectmanager is, naast het behalen van de afgesproken projectdoelen, ook verantwoordelijk voor de afstemming van planningen en begrotingen met de overige projecten. Voor de dagelijkse projectsturing wordt de projectmanager bijgestaan door de projectengineer. De projectengineer wordt betrokken bij het opstellen en opvolgen van planningen en de aansturing van engineers en contractpartijen. De functioneel ontwerper is verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van de procesvoering, de beheerders, de projecten en de overige stakeholders in functionele ontwerpen voor de te automatiseren installaties. De functioneel ontwerper blijft gedurende het gehele project betrokken, dus tot en met de in bedrijfstelling.

Omschrijving opdrachtgever:
In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het
uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week vanaf 17 mei 2021.
2. Je hebt minimaal een Hbo-diploma behaald.
3. Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het operationeel aansturen van multidisciplinaire projectteams.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het coördineren van projecten binnen de procesautomatisering/industriële automatisering.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van procesautomatisering/industriële automatisering projecten bij (semi) overheidsorganisaties.
6. Je hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van planningen en begrotingen voor automatiseringsprojecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het operationeel aansturen van externe leveranciers in projectteams.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het afstemmen van projecten met interne stakeholders.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van planningen en begrotingen met een grote van € 500.000,- of meer voor automatiseringsprojecten.

Competenties:
- Communicatieve vaardigheid: Kan zich goed uiten op individueel en collectief niveau. Kan ideeën uitwisselen en boodschappen overbrengen door taal en woordgebruik aan te passen aan de situatie en behoeften van de doelgroep. Kan goed te luisteren naar anderen en kan constructieve feedback te geven.
- Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
- Organiserend vermogen: Is in staat om de werkzaamheden (waaronder processen, projecten en activiteiten) van de organisatie-eenheid of groep zodanig te in te richten, dat de gewenste resultaten behaald kunnen worden.
- Samenwerkingsvermogen: Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Delft
Startdatum: 17-05-2021
Duur: 17-05-2022
Optie op verlenging: onbekend
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-04-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 06-05-2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectengineer Proces Automatisering, Projectengineer, Proces, AutomatiseringOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Delft
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
17-05-2021
referentie:
ITC-ICG08374
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
07-04-2021 12:27:57