ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectcontroller-Strategisch Adviseur Risico's en Projecten.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
Het werk van de rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) heeft een grote impact op de samenleving en staat daarom continu in de publieke belangstelling. Een adequaat beheersingsinstrumentarium is dus erg belangrijk. Als Projectcontroller/Strategisch adviseur risico's en projecten adviseer je op eigenstandige en proactieve wijze lijn- en project- en programmamanagement over de volle breedte van beheersings- en bedrijfsvoeringsaspecten bij de activiteiten, projecten en miljoenenfondsen van de organisatie. Daarbij bewaak je tevens de kaders op deze aspecten en rapporteer je daarover aan het management en stem je af met de businesscontroller.

Omschrijving werkzaamheden:
- Je adviseert de organisatie m.b.t. bestuurlijke besluitvorming,budgethouderschap (voorbereiding, uitvoering en verantwoording), risicomanagement, de planning en prognoses, formatie en bezetting.
- Je signaleert potentiële risico's en relevante in- en externe ontwikkelingen en adviseert hierover de directie, de opdrachtgevers en het management van de lijnafdelingen.
- Je verifieert in afstemming met de manager Projectbeheersing van het Ingenieursbureau de voortgangsinformatie van projecten en adviseert hierover de opdrachtgever.
- Je coördineert, toetst en corrigeert aanleveringen ten behoeve van de interne en externe P&C-cyclus.
- Je toetst de broninformatie binnen je portefeuille en draagt er aan bij dat deze zo actueel mogelijk is.
- Je adviseert over en levert managementinformatie aan de opdrachtgevers.
- Je toetst risicoanalyses en levert eventueel bijdragen daaraan.
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van het instrumentarium ten behoeve van project-, programma- en fondsbeheersing.
- Je beoordeelt de projectorganisatie en adviseert de projectmanager over projectbeheersing.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkende WO diploma. Analytisch vermogen is hierbij van belang.
4. Je beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van beheersing van (infrastructuur)projecten.
5. Je beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van risico- en programmamanagement.
6. Je beschikt over actuele kennis op het gebied van de beheersing van overheidsfinanciën en ruime werkervaring met strategische en tactische advisering daarover.
7. Je beschikt over actuele kennis en ervaring op het gebied van P&C coördinatie en producten bij een G4 gemeente.
8. Je beschikt over actuele kennis en ervaring op het gebied van de beheersing van (infrastructuur)fondsen bij een G4 gemeente.
9. Je hebt visie op wat er nodig is voor een efficiënte P&C cyclus en adequate bedrijfsvoering bij een G4 gemeente.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ruime ervaring met gemeentefinanciën.
2. Je bent in staat om de prestaties van een grote gemeentelijke organisatie te beoordelen en in de juiste context te plaatsen. Daarmee reikt je expertise aantoonbaar verder dan het analyseren van de gerealiseerde financiële resultaten.
3. Je hebt een opleiding in bedrijfseconomie en/of als controller.
4. Je hebt ervaring als controller.
5. Je hebt kennis van IPM en/of Prince 2.

Competenties:
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Initiatief
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2019
Duur: 30-09-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 25-09-2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: Projectcontroller, Strategisch, Adviseur, Risico's en ProjectenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-10-2019
referentie:
ITC-ICI03419
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-09-2019 16:25:06