Project Management Ondersteuner Techniek & IT, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Project Management Ondersteuner Techniek & IT.

Omschrijving opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram. Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico's zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
Ondersteunen van de Manager Techniek binnen het programma Signalling & Control en is verantwoordelijk voor een deel van het bevindingenproces, voortgangsrapportages en de voorbereiding van technische meetings.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het verwerken van de test- en exploitatiebevindingen op het gebied van CBTC en verschillende IT systemen.
- Het opstellen en bijhouden van de voortgang van de afdeling Techniek d.m.v. een vastgesteld dashboard.
- Het rapporteren over de voortgang m.b.t. Techniek en IT aan de manager.
- Het proces begeleiden om tot afronding te komen van issues op het gebied van CBTC binnen het bestaande Issuemanagementproces.
- Het coördineren en bewaken van de toetsing van technische documenten.
- Begeleiden van werk aan afgebakende opdrachten op het gebied van technische vraagstukken.
- Het deelnemen aan het S&C team Techniek, samen met de manager en inhoudelijk specialisten.
- Opzetten van nieuwe processen rondom registratie van bijvoorbeeld uren en risico's binnen het team.
- Bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten binnen het team.
- Het tijdig signaleren en onder de aandacht brengen van mogelijke knelpunten op het gebied van Techniek en IT en hierop maatregelen organiseren, binnen het S&C team en met stakeholders.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent minimaal in het bezit van een erkende HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
4. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.
5. Je beheerst de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.
6. Je bent volledig beschikbaar binnen een maand na gunning.
7. Je bent in het bezit van een Prince2 foundation certificaat.
8. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het werken in IT en/of infra projecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een opleiding in de richting IT/ Infra.
2. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het ondersteunen van het technisch management in grote infra en/of IT projecten. Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring op het gebied van het ondersteunen van het technisch management relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
A. Wat is de eigen unieke rol en taak geweest in de management- en teamondersteuning.
B. Begrip en kennis van processen rond ontwerp en productie en infra en/of IT projecten.
C. Mate van ervaring binnen het techniekveld van projecten.
D. Ervaring met het uitvoeren van testen en verwerken van testresultaten.
3. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van procesmatige vraagstukken analyseren en tot een oplossingsrichting brengen in de vorm van een rapportage of procesplaat. Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring opgedaan in het analyseren van procesmatige vraagstukken, relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
A. Wat is de eigen unieke rol en taak geweest in het uitvoeren van analyses en/of het opstellen van een rapportage en/of een procesplaat.
B. De ervaring in het samenwerken in (technische/IT) teams, bij voorkeur ook met internationale systeemleveranciers.
C. De ervaring die is opgedaan in het rapporteren aan stakeholders.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Samenwerken
- Resultaatgericht
- Overtuigingskracht
- Accuraat

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 22

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Project Management Ondersteuner Techniek & IT, Project, Management, Ondersteuner, Techniek, ITOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI02265
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 13:27:12
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures