Programmeur Microsoft Access, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmeur Microsoft Access.

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro's. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 270.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van ca. € 7,5 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ca. 180 medewerkers verdeeld over 6 teams. Recent heeft er een fundamentele vernieuwing van het Amsterdamse erfpachtstelsel plaats gevonden. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht. Dit betekent dat er veel erfpachtcontracten moeten worden gewijzigd. Dit brengt allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De afdeling Erfpacht en Uitgifte van de gemeente Amsterdam voert onder meer contractwijzingen op erfpachtcontracten uit. Hiertoe is een logistiek werkvoorraadsysteem in MS Access gebouwd. In dit logistieke systeem worden de contractwijzigingen als individuele producten/werkopdrachten ingevoerd. Deze producten worden in verschillende logistieke stappen gebouwd en per stap toegewezen aan individuele medewerkers. Door veranderingen in de logistieke procesafhandeling dienen aanpassingen in MS Access te worden aangebracht. Voor het realiseren van deze aanpassingen zoeken we een MS Access-programmeur.

Werkzaamheden:
De MS Access-programmeur heeft de volgende taken:
- Databasestructuur in MS Access aanpassen
- Tabellen in MS Access aanpassen
- Werkformulieren in MS Access aanpassen
- Aanpassingen in VBA binnen MS Access
- Opstellen process flows logistieke procesafhandeling
- SQL-koppeling databases aanleggen
- Importscripts voor databestanden in MS Access opstellen: realiseren van geautomatiseerde import in Access
- Exportscripts voor databestanden uit MS Access opstellen: realiseren van geautomatiseerde export van databestanden uit MS Access naar databases van andere applicaties .
- Taken agenderen in MS Access
- Standaard management rapportages in Excel bouwen, gebaseerd op de MS Access databases
- Regulier applicatiebeheer van bestaande MS Access Werkvoorraadsysteem: eindgebruikers helpen, bug fixes, maatspecifieke Access-database tabellen leveren
- Meedenken met verbeteren van het werkproces

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt over minimaal 5 jaar kennis en ervaring als programmeur met: MS Access, MS Excel, MS Visual Basic for Applications, , Oracle databases, Oracle-SQL.
4. Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma.
5. Je beschikt over kennis en ervaring met het programmeren van logistieke systemen.
6. Je beschikt over ervaring met projectmatig werken, zoals PRINCE2, SCRUM en Agile.
7. Je beschikt over kennis van het programmeren van bedrijfsapplicaties.
8. Je beschikt over kennis van architectuurprincipes en datamanagement.
9. Je hebt ervaring binnen een G4 gemeente

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over kennis en ervaring met de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties.
2. Je hebt ervaring met opdrachten betreffende het Amsterdamse Erfpachtstelsel.
3. Je hebt ervaring met zaaksystemen.

Competenties:
- Relatiebeheer
- Resultaatgericht
- Analytisch vermogen
- Planmatig en een sterk organiserend vermogen
- Communicatief vaardigheid
- Innovatief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: 1 jaar
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 10 - 17 juni 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: programmeur, microsoft, accessOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02299
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
17-05-2019 14:31:09
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures