ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmeur.

Omschrijving opdrachtgever:
Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen waarop allerlei applicaties draaien die te maken hebben met het beheer van de openbare ruimte in opdracht van de gemeenteraad. Het gaat daarbij onder meer om een programma dat helpt bij het monitoren van menigten en bij het elektronisch handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning), zoals de milieuzones en bepaalde onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages). Daarnaast zijn er applicaties voor het bepalen van reistijden in de stad voor autoverkeer en zijn er toepassingen om de verkeersregelinstallaties aan te sturen. Op termijn komen er eventueel toepassingen voor het beperken van zwaar verkeer, selectieve toegang tot taxistandplaatsen en autoluwe delen van de stad. De data die deze toepassingen genereren worden ondergebracht in een waarnemingenarchief. Voor de distributie van de data over de diverse applicatie maakt V&OR gebruik van ESB's, Enterprise Service Busses. Voor advies over de architectuur, bouw, inrichting van en documentatie over de ESB's zoekt V&OR tijdelijke ondersteuning.

Werkzaamheden:
- Adviseren over en helpen bij het opstellen en formuleren van een geharmoniseerd datamodel dat de syntax, topologie en semantiek van de uitwisseling van gegevens via gestandaardiseerde interfaces (API's) aan de afnemers in het V&OR-systeem beschrijft;
- Adviseren over lokale/tijdelijk opslag van data (buffering);
- Input leveren aan ESB-overleggen op technisch en strategisch niveau;
- Actief deelnemen bij de uitvoering van de ESB-PoC's en het documenteren van de bevindingen;
- Het aanbrengen van aanpassingen die tijdens de uitvoering van de ESB-PoC's in de systemen nodig zijn;
- Adviseren over en het realiseren van de benodigde aanpassingen aan de ESB's met betrekking tot hardening en inbeheername (onder meer redundante uitvoering);
- Adviseren bij projecten die baat hebben bij een aansluiting op de ESB; specificeren van nieuwe projecten (bijvoorbeeld aanpassen van bestaande systemen);
- Adviseren bij en helpen bij het opstellen van specificaties en eisen bij aanbestedingen van bijvoorbeeld nieuwe sensoren (gebruik makend van wat in de PoC geleerd is);
- Specificaties opstellen voor de toe te passen wifi-sensor en bijbehorende key-infrastructuur.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Dit kan door een behaalde diploma en/of opgedane relevante werkervaring.
4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met:
- architectuur van verkeersystemen (strategisch advies);
- datadistributie (ESB, Messagebroker);
- het opstellen van specificaties voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van ESB's.
5. Je hebt kennis van en ervaring met:
- software development en aantoonbare kennis van actuele ontwikkelingen op het vlak van datadistributie, opslag en verwerking;
- datamodellering en informatiearchitectuur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het werken voor overheidsomgevingen, bij voorkeur binnen een G4 gemeente.
2. Je hebt ervaring met complexe vraagstukken, werkvelden, politieke context.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Omgevingsbewustzijn
- Klantgerichtheid
- Samenwerken
- Resultaatgerichtheid
- Verantwoordelijkheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 - 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: programmeurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO06995
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-11-2020 22:31:46